Darbuotojai

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJA   DIREKTORĖ  VIDA BAKUTIENĖ 

IMG_0307_

Tel.  8-37 314202

Išsilavinimas: aukštasis, magistras.

Mokymosi įstaigos: 1985 m. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas; 1996 m. Kauno technologijos universitetas.

Darbo patirtis: 1985-1986 m. Kauno 81 vaikų lopšelis-darželis. Pareigos: auklėtoja.

1986-1990 m. Kauno 51 vaikų lopšelis-darželis. Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

1990-1991 m. Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“. Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nuo 1991 m. birželio mėn. Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“. Pareigos: direktorė.

(DIREKTORIUS – organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis, užtikrina įstaigos priežiūrą, plėtrą ir nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimą).

Direktorės Vidos Bakutienės gyvenimo aprašymasparsisiųsti MS Word formatu

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI  LINA NORVAIŠIENĖ

lina (Copy)

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas: aukštasis, magistras.

Mokymosi įstaigos: 2012-2014 m – Kauno technologijos universitetas (KTU).  Suteiktas edukologijos magistro laipsnis (studijų programa – edukacinės technologijos).

2006-2008 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas (VPU). Suteiktas edukologijos bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija.

1986-1989 m. – Marijampolės Onos Sukackienės pedagoginė muzikos mokykla. Suteikta ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.

Darbo patirtis:  1989-2014 m. Kauno 36-asis vaikų darželis. Pareigos: auklėtoja, duomenų bazės administratorė.

2014 -2015 m. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras. Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Nuo 2015  m. rugsėjo mėn. Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“. Pareigos: direktorės pavaduotoja ugdymui.

(DIREKTORĖS PAVAD.UGD.:   ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas, vadovavimas vaiko gerovės komisijai ir kt.)

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA ŪKIUI  JŪRATĖ BIRUTIENĖ

IMG_0310_

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas: aukštesnysis

Mokymosi įstaigos: 1987 Kauno P.Mažylio medicinos mokykla.

Darbo patirtis: Nuo 1990 m. Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“. Pareigos: vyr. slaugytoja.

(DIREKTORĖS PAVAD.ŪKIUI:  materialiai atsakingas asmuo, viešųjų pirkimų organizatorius; statinio, šilumos ir elektros ūkio priežiūra, priešgaisrinė sauga ir kt.)

VYRIAUSIA BUHALTERĖ  BIRUTĖ REGELSKIENĖ

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas: aukštasis.

Mokymosi įstaiga: 1983 m. Vilniaus Valstybinis V.Kapsuko universitetas;

Darbo patirtis: Nuo 1997 m. Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“. Pareigos: vyr buhalterė.

(VYRIAUSIAS BUHALTERIS – spec. reikalavimas- ekonominis ar finansinis išsilavinimas ir ne mažesnis nei 5 metų finansininko buhalterio (finansininko ekonomisto) darbo stažas. Funkcijos: organizuoja įstaigos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja ekonomišką materialinių, darbo ir finansų naudojimą, įstaigos nuosavybės saugumą ir kt.)

RAŠTVEDĖ – ARCHYVARĖ  AUDRA MEILĖ SKARELIENĖ

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

Mokymosi įstaigos: 2009 m. Vilniaus pedagoginis universitetas

Darbo patirtis: Nuo 2015 m. Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“. Pareigos: raštvedė archyvarė.

(RAŠTVEDĖ-ARCHYVARĖ- dokumentų rengimas, tvarkymas, archyvavimas, darbas su registrais ir sistemomis (vaikų priėmimas ir mokinių registras, mokytojų registras, viešieji pirkimai, įvairių ataskaitų teikimas ir kt.)

 

DIETISTĖ INDRĖ RIDIKAITĖ

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas: aukštasis su profesine kvalifikacija

Mokymosi įstaigos: 2012 m. Kauno kolegija

Darbo patirtis: nuo 2015 m. Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“

(DIETISTAS – vaikų maitinimo organizavimas, gamybos technologinių aprašymų ir planinių valgiaraščių sudarymas, maitinimo vidaus audito organizavimas, RVASVT sistemos įgyvendinimo kontrolė, perkamų produktų specifikacijų rengimas ir kt.)

PEDAGOGAI

Eil . Nr.

Vardas,   Pavardė Įgytas   išsilavinimas ir kvalifikacija

Atestacijos metu suteikta

Pareigos

1.

Nijolė   Bekampienė Baigta:    Panevėžio J.Švedo pedagoginė muzikos mokykla; Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis;   Suteikta: Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

2.

Jūratė   Dailydėnienė Baigta:    Klaipėdos S.Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla. Įgytas   išsilavinimas: aukštesnysis. Suteikta: muzikos mokyklos smuiko   dėstytoja, orkestro artisto kvalifikacija

 Vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinė   kategorija

Muzikos pedagogė

3.

Rigonda   Šiugždinienė Baigta:   Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis;   Suteikta: ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo,   ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

4.

Ilona Šlekienė Baigta:  Šiaulių universitetas; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos bakalauras;   Suteikta: pradinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.2. Baigta:    Lietuvos edukologijos universitetas Įgytas išsilavinimas: aukštasis;   Suteikta: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo    kvalifikacinė kategorija

Auklėtoja

(Vaiko priežiūros atostogose)

5.

Rima Runtienė Baigta:    Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis;   Suteikta: Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio   auklėjimo metodininko kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija

Auklėtoja

6.

Giedrė   Kalasūnienė Baigta:    Marijampolės kolegija; Įgytas išsilavinimas:  Aukštesnysis; Suteikta:   Auklėtojos kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija

Auklėtoja

7.

Laima   Lukoševičienė Baigta:    Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla; Įgytas išsilavinimas:  aukštesnysis;   Suteikta: Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija

Auklėtoja

8.

Rasa   Nislaitytė Baigta:  Lietuvos kūno kultūros institutas; Įgytas išsilavinimas:    Edukologijos bakalauras; Suteikta: Kūno kultūros mokytojo kvalifikacija. 2.   Baigta:  Lietuvos kūno kultūros akademija; Įgytas išsilavinimas:    Edukologijos magistras;

Neformalaus švietimo vyresniojo pedagogo (kūno   kultūra) kvalifikacinė kategorija

 Kūno kultūros mokytoja

9

Vilma Acė Baigta:  Klaipėdos universitetas; Įgytas išsilavinimas:    Edukologijos bakalauras; Suteikta: Vaikų auklėtojos-pradžios mokyklos   mokytojos profesinė kvalifikacija.2. Baigta:  Vilniaus pedagoginis universitetas;   Įgytas išsilavinimas: Edukologijos magistro laipsnis.

Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija

Auklėtoja

10.

Dainora   Čižinauskienė Baigta:    Klaipėdos universitetas; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos bakalauras;   Suteikta: Auklėtojo profesinė kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko   kvalifikacinė kategorija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

11.

Inga   Kuncaitytė Baigta:   Kauno kolegija ;Įgytas išsilavinimas: Aukštasis neuniversitetinis; Suteikta:   Auklėtojos profesinė kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojo kvalifikacinė   kategorija

Auklėtoja

12.

Laura   Lazauskaitė  Baigta: Šiaulių universitetas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis;   Suteikta: muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė   kvalifikacija. 2. Baigta: Lietuvos edukologijos universitetas ir įgijo   kompetencijas dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija

Auklėtoja

13.

Kristina   Balčiūnienė Baigta:    Panevėžio pedagoginė muzikos mokykla; Įgytas išsilavinimas:    Aukštesnysis; Suteikta: Vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija

Auklėtoja

14.

Ilona   Kondrackienė Baigta:  Vilniaus kolegija; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos   profesinis bakalauras; Suteikta: Mokytojo profesinė kvalifikacija. 2. Baigta:   Kauno kolegija; Įgytas išsilavinimas: aukštesnysis; Suteikta: ikimokyklinio   ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija

Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojo kvalifikacinė   kategorija

Auklėtoja

(Vaiko priežiūros atostogose)

15.

Sandra Lešūnaitė Baigta: Kauno   kolegija; Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis; Suteikta: edukologijos   profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė   kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija

Auklėtoja

16.

Erika   Michalkevičiūtė Baigta:   Kauno kolegija; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis neuniversitetinis; Suteikta:   Auklėtojos profesinė kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

17.

Jurgita   Tavgenienė Baigta:    Lietuvos edukologijos universitetas; Įgytas išsilavinimas: socialinė   pedagogė. Nuo 2015-09-01 mokosi LEU ikimokyklinio ugdymo programą.

Neatestuota

Auklėtoja

18.

Sigita   Mačenskaitė Baigta:   Vytauto Didžiojo universitetas. Nuo 2015-09-01 mokosi Marijampolės kolegijoje   ikimokyklinio ugdymo programą.

Neatestuota

Auklėtoja

19.

Birutė Pocienė Baigta:    Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla; Įgytas išsilavinimas:    Aukštesnysis; Suteikta: Auklėtojos ir šeimos pedagogės kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija

Auklėtoja

20.

Teresė   Radzevičienė Baigta:    Vilniaus pedagoginis universitetas; Įgytas išsilavinimas:  Edukologijos   bakalauras; Suteikta: auklėtojo kvalifikacija. Baigta:  Vytauto didžiojo   universitetas; Įgytas išsilavinimas:  Edukologijos magistras.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija

Auklėtoja

(Vaiko priežiūros atostogose)

21.

Egidija   Stonienė Baigta:  Vilniaus aukštesnioji pedagoginė mokykla. Įgytas   išsilavinimas:  aukštesnysis. Suteikta: auklėtojo kvalifikacinė   kategorija.2. Baigta:  Vilniaus kolegija Įgytas išsilavinimas:    Aukštasis neuniversitetinis. Suteikta: pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacinė   kategorija.3. Vilniaus pedagoginis universitetas. Įgytas išsilavinimas:   Edukologijos bakalauro laipsnis Suteikta: pradinio ugdymo mokytojo   profesinė kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija

Auklėtoja

22.

Rasa    Brusokienė Baigta:    Šiaulių universitetas; Įgytas išsilavinimas:  Edukologijos bakalauras;   Suteiktą: Specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo logopedo metodininko   kvalifikacinė kategorija

Logopedė

(Vaiko priežiūros atostogose)

23.

Kristina    Buitkutė Baigta:    Lietuvos muzikos ir teatro akademija; Įgytas išsilavinimas:  Muzikos bakalauras;   Suteikta: Muzikos mokytojo profesinė kvalifikacija.

Neatestuota

Muzikos pedagogė

24.

Marijona   Dranginienė Baigta:   Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. Suteikta: Pagalbinės mokyklos   mokytojo ir logopedo kvalifikacija.

Logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija

Logopedė

25.

Virginija   Šuminienė Baigta:  Šiaulių mokytojų institutas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis.   Suteikta:  Piešimo, braižybos ir darbų mokytojo kvalifikacija.

Neformalaus švietimo vyresniojo pedagogo   (dailė)kvalifikacinė kategorija

Menų pedagogas

26.  Edita   Bacevičiūtė -Paskočinienė Baigta:    1.Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla; Įgytas   išsilavinimas:  Aukštesnysis; Suteikta: Ikimokyklinių įstaigų   auklėtojos kvalifikacija.2.Šiaulių universitetas; Įgytas išsilavinimas:   aukštasis; Suteikta: edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir   mokytojo profesinė kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija

Auklėtoja

27. Daiva   Martišiūnienė Baigta: Šiaulių   K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas:  Aukštasis; Suteikta:   Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo   metodininko kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija

Auklėtoja

28. Rūtelė   Vaikšnorienė Baigta: Šiaulių   K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas:  Aukštasis; Suteikta:   Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo   metodininko kvalifikacija.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija

Auklėtoja

29. Ieva Šalniūtė Baigta: Kauno   Antano Smetonos gimnazija. Nuo 2016-09-01 mokosi KK ikimokyklinio ugdymo   programą.

Neatestuota

Auklėtoja

30. Silvija Misiūnaitė Baigta: Kaišiadorių gimnazija. Nuo   2016-09-01 mokosi LEU ikimokyklinio ugdymo programą.

Neatestuota

Auklėtoja