Informacija tėveliams

Kauno miesto savivaldybė pristato analogų Lietuvoje  neturinčią programą, kurios metu per vasarą Kauno vaikams bus pasiūlyta net 189  nemokami muzikos, sporto, teatro, filmų kūrimų, cirko, keramikos ir kitokie  užsiėmimai. Birželio 1 dieną startuojanti ir iki rugpjūčio 31 dienos vyksianti  programa iš viso priims daugiau nei 3,3 tūkst. vaikų. Vaikams sudaromos lygios  galimybės lankyti kokybiškas, nemokamas, jų interesus atitinkančias Kauno miesto  savivaldybės neformaliojo švietimo, kultūros ir sporto įstaigų organizuojamas  edukacines, kūrybines, sporto ar kitokias veiklas. Tėvams tereikia laiku  užregistruoti vaiką ir užtikrinti, kad jis saugiai atvyktų ir parvyktų iš  užsiėmimų. Visą nemokamų vasaros užsiėmimų vaikams sąrašą galima rasti čia: http://vasara.kaunas.lt
Direktorės pavaduotoja ugdymui