,,Sveikatiados grūdinių produktų iššūkis“

Kauno lopšelio – darželio ,,Pagrandukas”, ,,Ežiuko” grupė priėmė ir įvykdė ,,Sveikatiados” mestą ,,Grūdinių produktų iššūkį”. Veiklų turėjome įvairių: aptarėme ,,Sveiko maisto piramidę”, ieškojome, kurioje piramidės dalyje yra grūdiniai produktai, kalbėjome, kad juos reikia valgyti dažnai ir tai labai sveika. Plakate ,,Laukuose” ieškojome mums pažįstamų grūdinių augalų; vaikai apžiūrėjo, tyrinėjo, lietė įvairių grūdinių produktų pavyzdžių. Interaktyvioje lentoje žaidėme žaidimą ,,Grūdinių – negrūdinių produktų rūšiavimas”, žiūrėjome, aptarėme interaktyvų pasakojimą ,,Duonos kelias”; iš įvairių grūdų, kruopų darėme kūrybinius darbelius, piešėme duoną. Grupėje iššsikepėme duonutę iš tamsių pilno grūdo miltų su džiovintais vaisiais. Valgėme patys ir tėvelius pavaišinome.
Auklėtoja Egidija Stonienė