Vadovo veiklos ataskaitos

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS’ DIREKTORĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA     Parsisiųsti

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS’ DIREKTORĖS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA     Parsisiųsti

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ DIREKTORĖS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA     Parsisiųsti

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS“ DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS“ DIREKTORĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu