Ugdymas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS  Dokumentas pdf formatu

UGDYTINIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

Ugdymas: Ugdymo procesas remiamas nuostata, kad vaikystės nereikia taisyti. Vaikas – aktyvus savo žinojimo, identiteto, kultūros kūrėjas. Skatinama veikla eksperimentuojant, bandant, atrandant, darant savas išvadas. Ugdymo(si) erdvė nėra griežtai apibrėžta, vaikas žaidžia, kuria ir veikia laisvai judėdamas grupės, įstaigos ar lauko erdvėje. Nuo 1998 metų organizuodami ugdymo procesą pedagogai dirba projektiniu metodu.

Lopšelyje-darželyje veikia 13 grupių: 4 – ankstyvojo amžiaus vaikų (lopšelio), 7 – ikimokyklinio amžiaus vaikų (darželio) ir 2 – priešmokyklinio ugdymo grupės. Grupių darbo laikas yra 10,5 val. ir 12 valandų trukmės.

Mokslo metų trukmė: Lopšelyje-darželyje vaikai ugdomi nuo rugsėjo 1 dienos iki birželio 30 dienos. Liepos – rugpjūčio mėnesiais darželis dirba atsižvelgiant į tėvų pageidavimus ir vaikų skaičių.

PROGRAMA

Ikimokyklinio ugdymo programa. Ugdymo procesas organizuojamas taikant ,,Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” ikimokyklinio ugdymo programą”. Jos metodologija atitinka bendras humanistinės ikimokyklinio ugdymo politikos nuostatas (žmogaus asmenybė unikali, atvira kaitai) bei Atviros Lietuvos ir Danijos Egmonto Petersono fondų projekto ,,Ikimokyklinio ugdymo demokratizavimas” esminius principus, pagrįstus konstruktyvizmo filosofija (pripažįsta, kad žmogus mokosi sąveikoje su aplinka).

Suzuki metodo taikymo programa (ikimokyklinio ugdymo programos dalis). Nuo 2010 m. kovo mėnesio vaikų muzikiniai užsiėmimai vyksta taikant Suzuki metodiką. Suzuki metodo filosofija: ,,Talentas nėra įgimtas, kiekvienas vaikas gimsta su didžiulėmis lavinimo galimybėmis”.Suzuki metodo taikymo turinį sudaro puikiai apgalvota muzikos kūrinių seka, kiekviena muzikinė technika pristatoma ir tobulinama vis sudėtingesniu lygiu. Muzikiniai užsiėmimai pradedami ankstyvajame amžiuje, pasitelkiant tėvus, kaip namų mokytojus, bei taikant ,,motinos kalbos” metodą (klausymas, mėgdžiojimas, kartojimas, pozityvus paskatinimas.) Ji skirta 1-3 m. amžiaus vaikams. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 dienos ši metodika taikoma ir ugdant  3-7 metų vaikų muzikinius gebėjimus.

Priešmokyklinio ugdymo programa. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas 6 m. vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje. Priešmokyklinio ugdymo grupėse: ,,Saulutės” ir ,,Žirniuko” ugdymo procesas organizuojamas taikant ,,Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą”.

2017-09-01 iki 2018-05-30 grupių darbo laikas:

Grupės specifika

Grupės pavadinimas

Grupės darbo laikas

Lopšelio grupės

Ugdomi 1-3 m. vaikai

ŽVIRBLIUKAS 1

7.30 – 18.00

ŽVIRBLIUKAS 2

7.30 – 18.00

AGUONĖLĖ

7.30 – 18.00

KIŠKELIS

7.30 – 18.00

Darželio grupės

Ugdomi 2,5 -5(6) m. vaikai

PELĖDŽIUKAS

(lopšelio gr.)

7.30 – 18.00

NYKŠTUKAS

7.30 – 18.00

ŽIOGELIS

7.30 – 18.00

BORUŽĖLĖ

7.30 – 18.00

KATINĖLIS

7.30 – 18.00

VARPELIS

7.30 – 18.00

EŽIUKAS

7.30 – 18.00

Priešmokyklinio ugdymo grupės

Ugdomi 6-7 m. vaikai

SAULUTĖ

7.00 – 19.00

ŽIRNIUKAS

7.00 – 19.00

 

Dienos ritmas: maitinimų, žaidimų ir poilsio laikas skirtingas visose grupėse, priklausomai nuo vaikų amžiaus.

Laikas Mūsų dienelė
7.00 – 8.30 Vaikų atvykimas, priėmimas, individuali veikla, žaidimai, individualūs pokalbiai su tėvais.
8.35 – 9.05 Pusryčiai.
9.30 – 12.10 Organizuota bei spontaniška vaikų veikla grupėje ir/ar lauke.
12.10 – 12.40 Pietūs
13.00 – 15.30 Poilsis (pietų miegas arba rami veikla)
16.00 – 16.30 Vakarienė.
16.45 – 19.00 Organizuota bei spontaniška vaikų veikla grupėje ir/ar lauke.