Menu Close

Maitinimas

 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO:

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “PAGRANDUKAS” 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS   Parsisiųsti