admin

Užgavėnių personažų kaukių nuotraukų paroda „Užgavėnių kaukės 2021“

Užgavėnės – tai slenkstis tarp nueinančios žiemos ir ateinančio pavasario. Ši šventė simbolizuoja žiemos išvarymą, žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu.

Parodos tikslas – skatinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą bei išradingumą kuriant Užgavėnių kaukes. Smagu pasidžiaugti, kad ugdytinių tėveliai labai gausiai įsitraukė į parodą, gamino kaukes namuose su savo mažaisiais. Kaukės sukurtos naudojant įvairias technikas bei priemones. Truputį anksčiau, bet triukšmingai, griausmingai ir džiugiai išlydėjome žiemą ir atšventėme Užgavėnes grupėje. Muzikavome įvairiais instrumentais, šokome, dainavome.

Tariame AČIŪ „NYKŠTUKO“ grupės tėveliams už bendradarbiavimą!

Mokytojos Ilona Kondrackienė ir Kristina Balčiūnienė

VIDEO:  Užgavėnės 2021

Projektas ,,Piešiam rankom ir pirštukais”

„Žvirbliukas-1″,  „Aguonėlė”, „Pelėdžiukas-1″ ir „Pelėdžiukas-2″ grupių ankstyvojo amžiaus vaikai dalyvavo virtualiame kūrybiniame projekte ,,Piešiam rankom ir pirštukais”.
Projekto tikslas – įtraukti ankstyvojo amžiaus ugdytinius, jų šeimos narius ir mokytojus į kūrybinį procesą, skatinant kūrybinį aktyvumą bei meninę saviraišką įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais.
Dalyvaudami projekte siekėme stiprinti patyriminės veiklos ryšį su supančiu pasauliu, sudaryti galimybę smulkiosios motorikos lavinimui. Projektas ,,Piešiam rankom ir pirštukais” padėjo aktyvinti ankstyvojo amžiaus vaikų vaizduotę, jutiminio pažinimo procesą. Ugdytiniai įsitraukė į bendrą kūrybą: tepė, štampavo spalvotais dažais tik rankytėmis ir pirščiukais, patyrė gerų emocijų ir džiugių akimirkų dalyvaujant kūrybos procese.
Mokytojos Aistė Lukošiūtė, Giedrė Kalasūnienė, Kristina Balčiūnienė, Rasa Rimašauskienė

eTwinning projektas „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaizduotės stimuliavimui ypatingai reikšmingos kasdieninės jutiminės patirtys bei kuriamos žaismės ar netikėtumo situacijos. Šio projekto metu kasdieninėje vaikų veikloje buvo kuriamos netikėtos situacijos naudojant veidrodžius, šešėlius, apšvietimą, spalvas.

Projekto tikslas – ugdyti vaiko intelektualinius bei kūrybinius gebėjimus leidžiant pasireikšti pačiam vaikui, naudojant veidrodžius, šešėlius, šviesos stalus, įvairų apšvietimą (žibintuvėlius, lempas, žvakes).

Veiklos buvo organizuojamos ne tik patalpoje, bet ir lauke (šešėlių stebėjimas, pasivaikščiojimas darželio teritorijoje vakare su žibintuvėliais ir kt.)

Projektas vyko 2021 m. sausio mėnesį. Atlikome siūlomas veiklas:
Pirma savaitė: veidrodiniai atspindžiai.
Antra savaitė: šešėlių žaismas.
Trečia savaitė: spalvų ir šviesų karalystė.
Ketvirta savaitė: projekto apibendrinimas Twinspace erdvėje.

Mokytoja Ilona Kondrackienė

Respublikinis projektas „Pajudėkime kitaip“

Projekto tikslas – ugdyti įprotį sportuoti su inovatyviomis priemonėmis, formuoti pozityvų požiūrį į aktyvią gyvenseną, skatinti garbingo varžymosi idėją. Stiprinti vaikų fizinę sveikatą, naudojant inovatyvias, netradicines priemonės.

Grupėse, lauke ir kitose aplinkose vaikai atlikto įvairias fizinio aktyvumo veiklas, kuriose galėjo laisvai judėti, veikti; pasitelkiant netradicines (fizinio ugdymo priemones ir idėjas) buvo sudarytos sąlygos vaikams ugdytis problemų sprendimo, mokėjimo mokytis, fizinio aktyvumo ir kt. įgūdžius bei gebėjimus.

Daugiausia sportinės veiklos vyko grupės aplinkoje. Bokštelių pagalba pasižymėjome įvairias ribas – „ledo arena“, estafetės. Kilimėlių pagalba, vaikai čiuožinėjo „ledo arenoje“, tuomet žaidė ledo ritulį, naudodami lazdas ir lengvą kamuolį. Ypač smagu buvo aktyviai šokinėti per kliūtis, bei masažuoti padus, einant per virvę. Didelio vaikų susidomėjimo ir smagumo sulaukė bokso kriaušė, visi norėjo išbandyti savo jėgas ir „išsikrauti“. Aktyviai sukome lankus, bandėme sukti ir ant rankos, tačiau treniruotis reikia dar ir dar. Su kamuoliais žaidėme įvairius judriuosius žaidimus. Naujoji sportinė priemonė – kamuolys gėlė – patraukė visų vaikų dėmesį. Kuo smarkiau kamuolys sviedžiamas, tuo didesnė galimybė, kad išsiskleis gėlė. Vieną popietę paskyrėme įvairių statinių kūrybai iš didelių kaladžių. Puiki veikla, reikalaujanti daug fizinės ištvermės.

Mokytoja Ilona Kondrackienė

Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija…“

Kiekvienais metais Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ bendruomenė dalyvauja pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje 1991 m. sausio 13-osios įvykiams paminėti, pagerbti  Sausio 13-osios didvyriams,  kurių atminimas gyvas, ir kuriems turime būti dėkingi už tai, kad šiandien esame laisvi.

8 val.  ryto uždegėme atminties žvakutes ir kartu su vaikučiais gaminome neužmirštuolių žiedelius, norėdami parodyti, kad neužmiršome laisvės gynėjų.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos

Trys karaliai. Atsisveikinimas su Kalėdų eglute.

Kaip ir kiekvienais metais Kalėdinių švenčių laikotarpį užbaigia Trijų Karalių šventė. Tradiciškai per Tris Karalius atsisveikinama su kalėdine eglute.

,,Boružėlės”, ,,Katinėlio”, ,,Saulutės”, ,,Žiogelio” ir ,,Žirniuko” grupių ugdytiniai šią dieną paminėjo karališkai. Patys gamino karūnas, jas puošė, dekoravo, aplikavo Tris karalius. Pasipuošę karūnomis, vaikai savo grupėse bei darželio kupole dainavo, šoko eglutėms ir atsisveikino su jomis iki kitų metų.

,,Boružėlės”, ,,Katinėlio”, ,,Saulutės”, ,,Žiogelio” ir ,,Žirniuko” grupių mokytojos

Gražiausios žiemos šventės

Kauno lopšelio – darželio „Pagrandukas” ugdytiniai su nekantrumu laukė didžiausios ir gražiausios žiemos šventės.  Nors šis, susikaupimo ir rimties metas, šiemet buvo kitoks, vaikai, įgyvendindami savo sumanymus, kūrė šventinę nuotaiką puošdami grupių ir darželio aplinką. Rašė laiškus Kalėdų Seneliui, žaidė įvairius žiemos žaidimus, bendradarbiavo, o problemai iškilus ieškojo naujų sprendimų būdų kartu.

Vaikai labiausiai džiaugėsi, kiek neįprastu ir netradiciniu Kalėdų Senelio apsilankymu ir jo šventinėmis staigmenomis. Iš tolo mojuodami linkėjo būti sveikam:

 

  Mokytojos Dainora Čižinauskienė, Rolanda Dagilienė

Respublikinė fotografijų paroda „Arbata su Kalėdų nykštuku“

„Nykštuko“, „Boružėlės“, „Katinėlio“ ir „Žirniuko“ grupių ugdytiniai, mokytojos ir tėvai dalyvavo Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų, mokytojų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Arbata su Kalėdų nykštuku“.

Parodos tikslas – vienyti Respublikos ikimokyklines įstaigų bendruomenes bendrai kūrybai Šv. Kalėdų laikotarpiu, tvaraus vartojimo nuostatoms, aplinką puošiant natūraliomis medžiagomis.

Vaikai, gamindami Kalėdinį nykštuką iš gamtinės medžiagos, ugdė meninius gebėjimus vizualinėje kūryboje. Nusiteikdami geranoriškam bendravimui ir bendradarbiavimui, mokytojai, vaikai ir jų tėvai kūrė šventinę aplinką draugišką gamtai.

 

Kristina Balčiūnienė, Ilona Kondrackienė, Inga Kuncaitytė, Egidija Stonienė, Vilma Acė, Dainora Čižinauskienė

Edukacinis – kūrybinis projektas „Ugnis tarp mūsų 2020“

Tradiciniu tapęs Kauno ikimokyklinių įstaigų, mokyklų – daugiafunkcių centrų priešmokyklinio ugdymo vaikų ir mokytojų edukacinis – kūrybinis projektas „Ugnis tarp mūsų 2020“, kurį inicijavo ir įgyvendino Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugija kartu su Kauno lopšelio – darželio  „Pagrandukas“ mokytojomis, šiemet devintą kartą  sukvietė 12 įstaigų.

Projekto tikslas – plėsti vaiko pažinimo erdvę, tyrinėti, eksperimentuoti, stebėti ugnį  ir perteikti ją netradicinėmis dailės raiškos priemonėmis formuojant saugaus elgesio su ugnimi nuostatas.

Projekto dalyviai nuotoliniu būdu dalyvavo edukacinėje programoje su priešgaisrinės gelbėjimo valdybos inspektore J. Lapėnaite. Savo kūrybines idėjas, saugiai  ir atsakingai veikdami, eksperimentuodami projekto dalyviai (80 vaikų) perteikė netradicinėmis dailės priemonėmis bei technikomis pasakodami apie ugnies tramdytojus  el. knygoje  https://www.storyjumper.com/book/read/92544586/Kauno-miesto-ikimokyklini-staignbspvaik-krybiniai-darbaiUgnies-t#

Metodiniame aplanke ‚,Aš- ugnies tramdytojas“ 39 mokytojos pateikė STEM ugdymo pagrindu veiklas, kurias įgyvendino su ugdytiniais projekto metu (METODINIS APLANKAS).

„Pagranduko“ lopšelio-darželio ,,Žirniuko‘‘, ,,Saulutės‘ ‘ir  ,,Katinėlio“ ugdytiniai ,,susidraugavo su ugnimi‘‘, atrado naujų gesinimo būdų bei priemonių kartu su mokytomis. Akimirkos iš veiklų:

 

 

Mokytoja Dainora Čižinauskienė