Menu Close

Specialistų paslaugos

VAIKUI TEIKIAMA PROFESIONALI SPECIALISTŲ PAGALBA

Turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (t.y. vaikai turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimų,  klausos, lėtinių, somatinių, neurologinių sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų ir yra specialiojo ugdymo gavėjai) suteikiama logopedo pagalba.

Vaikams, kuriems nustatyti judesio ir padėties (laikysenos, kojų deformacijos) sutrikimai yra ugdomi pagal “Korekcinės kūno kultūros programą” (neformaliojo vaikų švietimo dalis.).

Visi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai ugdomi integruotai bendrosios paskirties ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse. Ugdytiniams teikiama specialistų:  logopedo ir  kūno kultūros pedagogo pagalba. Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija.

Įstaigoje dirbantys specialistai:

  • Logopedės Rasa Brusokienė (vaiko auginimo atostogose) ir Marijona Dranginienė.  Dirba pagal patvirtintą individualių užsiėmimų grafiką.
  • Kūno kultūros pedagogė Rasa Nislaitytė. Dirba pagal patvirtintą individualių užsiėmimų bei užsiėmimų grupėms grafiką.
  • Muzikinius užsiėmimus taikant Suzuki metodiką grupėms veda muzikos pedagogė Kristina Buikutė. Dirba pagal patvirtintą užsiėmimų grupėms grafiką.
  • Muzikinius užsiėmimus  bei vaidybos užsiėmimus veda muzikos pedagogė Jūratė Dailydėnienė.  Užsiėmimų tikslastenkinti gabių ir aktyvių vaikų saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Dirba pagal patvirtintą grafiką.
  • Papildomų meninių užsiėmimų pedagogė Virginija Šuminienė.  Užsiėmimų tikslas – teikti kvalifikuotą specialistų pagalbą vaikui  tenkinant saviraiškos vaizdu poreikį bei meninės kūrybos fenomeną, justi malonumą  kuriant bei regint dailės kūrinius. Dirba pagal patvirtintą užsiėmimų grupėms grafiką.

                     * * *

  • Pramoginių šokių būrelį veda sportinių šokių trenerė Justina Žemaitytė – Gaučienė (pagal nuomos sutartį).
  • Krepšinio treniruotės VŠĮ ,,Nacionalinė krepšinio akademija”  (pagal nuomos sutartį).