Menu Close

VAIKUI TEIKIAMA PROFESIONALI SPECIALISTŲ PAGALBA

Turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (t.y. vaikai turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimų,  klausos, lėtinių, somatinių, neurologinių sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų ir yra specialiojo ugdymo gavėjai) suteikiama logopedo pagalba.

Visi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai ugdomi integruotai bendrosios paskirties ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse. Ugdytiniams teikiama specialistų: logopedo ir  kūno kultūros pedagogo pagalba. Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija.

Įstaigoje dirbantys specialistai:

  • Logopedė.  Dirba pagal patvirtintą individualių užsiėmimų grafiką.
  • Meninio ugdymo mokytoja Rasa Nislaitytė. Dirba pagal patvirtintą individualių užsiėmimų bei užsiėmimų grupėms grafiką.
  • Užsiėmimus taikant Suzuki metodiką grupėms veda meninio ugdymo mokytoja Kristina Buikutė. Dirba pagal patvirtintą užsiėmimų grupėms grafiką.

                     * * *

  • Krepšinio treniruotės VŠĮ ,,Nacionalinė krepšinio akademija”  (pagal nuomos sutartį).