Veiklos dokumentai

Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai:
 • Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” elektroninio dienyno nuostatai
 • Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” nuostatai parsisiųsti PDF formatu
 • Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas Parsisiųsti PDF formatu
 • Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” 2017 metų veiklos planas Parsisiųsti PDF formatu
 • Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” 2016 metų veiklos planas parsisiųsti PDF formatu
 • Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” 2016-2018 m. strateginis planas parsisiųsti PDF formatu    
 • Kaunolopšelio darželio ..Pagrandukas”  2015 metų veiklos planas  Parsisiųsti
 • Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” 2014 metų veiklos planas parsisiųsti MS Word formate
 • Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ nuostatai; parsisiųsti PDF formatu
 • Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ 2013-2015 m. strateginis planas; parsisiųsti Adobe .PDF formatu
 • Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ 2004-2012 m. strateginis planas;
 • Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vidaus darbo tvarkos taisykles; parsisiųsti PDF formatu
 • Kauno lopšelio-darželio  „Pagrandukas“ 2012 m. ir 2013m. veiklos planai;
 • Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo planai;
 • Lietuvos higienos normos.
Teisės aktai:
Informacijos apie ikimokyklinės įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus bei teisės aktus ieškokite:http://www.smm.lt  arba http://www.kaunas.lt