Menu Close
Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai:
Teisės aktai:
Informacijos apie ikimokyklinės įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus bei teisės aktus ieškokite:http://www.smm.lt  arba http://www.kaunas.lt