Finansinės ataskaitos

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Finansinių ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu 2019 m.

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Pajamų ataskaitos 7 forma

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” KS02 PAGRANDUKAS 2019 METAI

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (Formos Nr.1_ Nr.2 ir aiškinamasis raštas, Nr.4)

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Biudžeto vykdymo ataskaitų rinknys 2019-06-30

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2019m. I-as ketv.

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. I—as ketv. Ataskaita

2018 metai

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio mėn. duomenis

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Biudžetinių įstaigų įmokų į biudžetą ir kitų lėšų skyrimo programoms finansuoti

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita uz 2018 metų IV ketvirtį

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” 2018 m. gruodžio mėn. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio mėn.Parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas III-ojo ketvirčio balansas

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2 forma

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas Pajamų forma Nr. 1

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas Pajamų ataskaitos 7 forma

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” finansinis balansas 2018 m. I pusm. Parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Mokėtinų ir gautinų sumų 2018-06-30 4 ataskaitos forma

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Pajamų ataskaitos 7 formaPajamų ataskaitos 1 forma

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” finansinis balansas  2018 m. I ketv. parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo 31 d. ataskaita

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” biudžetinis balansas 2018 m. I ketv.  parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” 2018 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita

2017 m.

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Finansinis balansas 2017 m. parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita (4 forma)

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Pajamų forma 1 priedas 2017-12-31

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas”  Biudžetinis balansas 2017 m. parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Finansinis balansas 2017 m. 9 mėn. parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Finansinės ataskaitos 2017 m. 9 mėn. parsisiųsti PDF formatu (1)parsisiųsti PDF formatu (2); parsisiųsti PDF formatu (3) pdf

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas”  Biudžetinis balansas 2017 m. 9 mėn.  Parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Finansinis balansas 2017 m. I ketv. parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Finansinių ataskaitų rinkinys ir biudžetas už 2017 m. I ketv. parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Biudžeto  ir finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. I pusm. parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Finansinis balansas 2017 m. I pusm. parsisiųsti PDF formatu

2016 m.

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Biudžetinis balansas 2016 m. I ketv. parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Finansinis balansas 2016 m. I ketv.  pasisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. I ketv. pasisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. I pusm. parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. I pusm. parsisųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Finansinis 2016 m. I pusm. balansas parsisiųsti PDF formatu 

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Biudžetinis 2016 m. I pusm. balansas parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Finansinis balansas  2016 m. 9 mėn. parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Biudžetinis balansas ir finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. 09 mėn. parsisiųsi PDF formatu 

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Aiškinamasis raštas 2016 mėn. 9 mėn. parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Aiškinamasis raštas 2016 m. parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Finansinis 2016 m. balansas  parsisiųsti PDF formatu 

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas”  Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. parsisiųsti PDF formatu  

 

 2015 m.

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” aiškinamasis raštas 2015 m.

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” 2015 m. finansinis veiklos balansas

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” Biudžetinis balansas 2015 m.

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” finansinių ataskaitų rinkinys

ScanImage493

ScanImage494

ScanImage495

ScanImage496

ScanImage497

ScanImage498

ScanImage499

ScanImage500

ScanImage501

ScanImage502

ScanImage503

ScanImage504

ScanImage505

ScanImage506

ScanImage507

ScanImage508

ScanImage509

ScanImage510

ScanImage511

ScanImage512

ScanImage513

ScanImage514

ScanImage515

ScanImage516

ScanImage517

ScanImage519

ScanImage520

ScanImage521

ScanImage522

ScanImage523

ScanImage524

ScanImage525

ScanImage526

ScanImage527

ScanImage528

ScanImage529

ScanImage530

ScanImage531

ScanImage532

ScanImage533

ScanImage534

ScanImage535

ScanImage536

ScanImage537

ScanImage538

ScanImage539

ScanImage540
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “PAGRANDUKAS” FINANSINĖS ATASKAITOS
Kauno lopšelio-darželio “Pagarandukas” finasinių ataskaitų rinkinys 2015 m. I pusmetis
ParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisiųstiParsisųstiParsisiųstiParsisiųstiKAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. I KETV. (2015-05-05)
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. I KETV. (2015-04-03) 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. (2015-03-12)
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. (2015-03-10)
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. (2015-01-08)
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. (2014-09-30)
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. (2014-03-31)
                                                                                                                                            parsisiųsti I , II , III, IV
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO,,PAGRANDUKAS”  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. III KETV. parsisiųsti
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO,,PAGRANDUKAS”  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. II KETV. parsisiųsti
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO,,PAGRANDUKAS”  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. I KETV. parsisiųsti
* * *
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” 2013 M.  METINIO BALANSO  ATASKAITA     parsisiųsti
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013 M. (2013-12-31)
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013 M. (2013-10-18)
                                                                                                                                             parsisiųsti  IIIIIIIV
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013 M. III KETV. parsisiųsti
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013 M. II KETV parsisiųsti
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013 M. I KETV.   parsisiųsti
* * *
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2012 M.