Menu Close

TEISINĖ INFORMACIJA

IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Nacionaliniai teisės aktai:

 

Kauno miesto savivaldybės teisės aktai:

 

Įstaigos vidaus veiklą reglamentuojantys dokumentai: