Darbuotojai

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJA   DIREKTORĖ  VIDA BAKUTIENĖ 

IMG_0307_

Tel.  8-37 314202

Išsilavinimas: aukštasis, magistras.

Mokymosi įstaigos: 1985 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas; 1996 m. Kauno technologijos universitetas.

Darbo patirtis: 1985-1986 m. Kauno 81 vaikų lopšelis-darželis. Pareigos: auklėtoja.

1986-1990 m. Kauno 51 vaikų lopšelis-darželis. Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

1990-1991 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nuo 1991 m. birželio mėn. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: direktorė.

(DIREKTORIUS – organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis, užtikrina įstaigos priežiūrą, plėtrą ir nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimą).

 

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI  VILMA ACĖ 

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas:  aukštasis, magistras.

Mokymosi įstaigos: Klaipėdos universitetas; Vilniaus pedagoginis universitetas.

Darbo patirtis: 

(DIREKTORĖS PAVAD.UGD.:   ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas, vadovavimas vaiko gerovės komisijai ir kt.)

ŪKVEDĖ  JŪRATĖ BIRUTIENĖ

IMG_0310_

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas: aukštesnysis

Mokymosi įstaigos: 1987 Kauno P.Mažylio medicinos mokykla.

Darbo patirtis: Nuo 1990 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: vyr. slaugytoja.

(ūkvedė):  materialiai atsakingas asmuo, viešųjų pirkimų organizatorius; statinio, šilumos ir elektros ūkio priežiūra, priešgaisrinė sauga ir kt.)

 

RAŠTVEDĖ – ARCHYVARĖ  AURELIJA SATKUNSKIENĖ

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

Mokymosi įstaigos: A. Stulginskio universitetas

Darbo patirtis: Nuo 2017 m. rugsėjo 13 d.  Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: raštvedė archyvarė.

(RAŠTVEDĖ-ARCHYVARĖ- dokumentų rengimas, tvarkymas, archyvavimas, darbas su registrais ir sistemomis (vaikų priėmimas ir mokinių registras, mokytojų registras, viešieji pirkimai, įvairių ataskaitų teikimas ir kt.)

 

DIETISTĖ INDRĖ VENCLOVIENĖ

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas: aukštasis su profesine kvalifikacija

Mokymosi įstaigos: 2012 m. Kauno kolegija

Darbo patirtis: nuo 2015 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”

(DIETISTAS – vaikų maitinimo organizavimas, gamybos technologinių aprašymų ir planinių valgiaraščių sudarymas, maitinimo vidaus audito organizavimas, RVASVT sistemos įgyvendinimo kontrolė, perkamų produktų specifikacijų rengimas ir kt.)

PEDAGOGAI

Eil . Nr. Vardas,   Pavardė Įgytas   išsilavinimas ir kvalifikacija Atestacijos metu suteikta Pareigos
1. Nijolė   Bekampienė Baigta:    Panevėžio J.Švedo pedagoginė muzikos mokykla; Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis;   Suteikta: Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
2. Rigonda  

Šiugždinienė

Baigta:   Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis;   Suteikta: ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo,   ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
3. Ilona Šlekienė Baigta:  Šiaulių universitetas; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos bakalauras;   Suteikta: pradinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.2. Baigta:    Lietuvos edukologijos universitetas Įgytas išsilavinimas: aukštasis;   Suteikta: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo    kvalifikacinė kategorija Auklėtoja

 

4. Rima Runtienė Baigta:    Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis;   Suteikta: Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio   auklėjimo metodininko kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
5. Giedrė   Kalasūnienė Baigta:    Marijampolės kolegija; Įgytas išsilavinimas:  Aukštesnysis; Suteikta:   Auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja
6. Asta  

Lukoševičienė

Baigta: Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla; Įgytas išsilavinimas:  aukštesnysis;   Suteikta: pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos kvalifikacija. Neatestuota Auklėtoja
7. Rasa   Nislaitytė Baigta:  Lietuvos kūno kultūros institutas; Įgytas išsilavinimas:    Edukologijos bakalauras; Suteikta: Kūno kultūros mokytojo kvalifikacija. 2.   Baigta:  Lietuvos kūno kultūros akademija; Įgytas išsilavinimas:    Edukologijos magistras; Neformalaus ugdymo mokytoja  (kūno   kultūra) metodininkė kvalifikacinė kategorija Kūno kultūros mokytoja
8 Vilma Acė Baigta:  Klaipėdos universitetas; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos bakalauras; Suteikta: Vaikų auklėtojos-pradžios mokyklos   mokytojos profesinė kvalifikacija.2. Baigta:  Vilniaus pedagoginis universitetas;   Įgytas išsilavinimas: Edukologijos magistro laipsnis. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
9. Dainora  

Čižinauskienė

Baigta:    Klaipėdos universitetas; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos bakalauras;   Suteikta: Auklėtojo profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko   kvalifikacinė kategorija Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
10. Inga   Kuncaitytė Baigta:   Kauno kolegija ;Įgytas išsilavinimas: Aukštasis neuniversitetinis; Suteikta:   Auklėtojos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja
11. Laura Lazauskaitė  Baigta: Šiaulių universitetas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis;   Suteikta: muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė   kvalifikacija. 2. Baigta: Lietuvos edukologijos universitetas ir įgijo   kompetencijas dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja

(vaiko auginimo atostogose)

12. Kristina   Balčiūnienė Baigta:    Panevėžio pedagoginė muzikos mokykla; Įgytas išsilavinimas:    Aukštesnysis; Suteikta: Vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
13. Ilona   Kondrackienė Baigta:  Vilniaus kolegija; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos   profesinis bakalauras; Suteikta: Mokytojo profesinė kvalifikacija. 2. Baigta:   Kauno kolegija; Įgytas išsilavinimas: aukštasis; Suteikta: ikimokyklinio   ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja

 

14. Sandra Lešūnaitė Baigta: Kauno   kolegija; Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis; Suteikta: edukologijos   profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė   kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja (vaiko auginimo atostogose)
15. Erika  

Michalkevičiūtė

Baigta:   Kauno kolegija; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis neuniversitetinis; Suteikta:   Auklėtojos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
16. Jurgita Tavgenienė Baigta:    Lietuvos edukologijos universitetas; Įgytas išsilavinimas: socialinė   pedagogė. Baigta:  Lietuvos edukologijos universitetas;   Įgytas išsilavinimas: aukštasis; suteikta: auklėtojo kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja
17. Teresė Radzevičienė Baigta:    Vilniaus pedagoginis universitetas; Įgytas išsilavinimas:  Edukologijos   bakalauras; Suteikta: auklėtojo kvalifikacija. Baigta:  Vytauto didžiojo   universitetas; Įgytas išsilavinimas:  Edukologijos magistras. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja

 

18. Egidija Stonienė Baigta:  Vilniaus aukštesnioji pedagoginė mokykla. Įgytas   išsilavinimas:  aukštesnysis. Suteikta: auklėtojo kvalifikacinė   kategorija.2. Baigta:  Vilniaus kolegija Įgytas išsilavinimas:    Aukštasis neuniversitetinis. Suteikta: pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacinė   kategorija.3. Vilniaus pedagoginis universitetas. Įgytas išsilavinimas:   Edukologijos bakalauro laipsnis Suteikta: pradinio ugdymo mokytojo   profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
19. Kristina Buitkutė Baigta:    Lietuvos muzikos ir teatro akademija; Įgytas išsilavinimas:  Muzikos bakalauras;   Suteikta: Muzikos mokytojo profesinė kvalifikacija. Neatestuota Muzikos pedagogė
20. Marijona Dranginienė Baigta:   Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. Suteikta: Pagalbinės mokyklos   mokytojo ir logopedo kvalifikacija. Logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija Logopedė
21. Virginija Šuminienė Baigta:  Šiaulių mokytojų institutas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis.   Suteikta:  Piešimo, braižybos ir darbų mokytojo kvalifikacija. Neformalaus švietimo vyresniojo pedagogo   (dailė)kvalifikacinė kategorija Menų pedagogas
22.  Goda Žolynaitė Baigta:Marijampolės Sūduvos gimnazija. Nuo   2016-09-01 mokosi KK ikimokyklinio ugdymo programą. Neatestuota Auklėtoja
23. Gražina Paškevičiūtė Baigta: Šiaulių   K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas:  Aukštasis; Suteikta: Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja
24. Rūtelė Vaikšnorienė Baigta: Šiaulių   K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas:  Aukštasis; Suteikta:   Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo   metodininko kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja
25. Silvija Misiūnaitė Baigta: Kaišiadorių gimnazija. Nuo   2016-09-01 mokosi KK ikimokyklinio ugdymo programą. Neatestuota Auklėtoja
26. Regina Skačkauskienė Baigta: Panevėžio 12-ta vidurinė mokykla. Nuo 2017-09-01 mokosi KK ikimokyklinio ugdymo programą. Neatestuota Auklėtoja