Darbuotojai

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJA   DIREKTORĖ  VIDA BAKUTIENĖ 

IMG_0307_

Tel.  8-37 314202

Išsilavinimas: aukštasis, magistras.

Mokymosi įstaigos: 1985 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas; 1996 m. Kauno technologijos universitetas.

Darbo patirtis: 1985-1986 m. Kauno 81 vaikų lopšelis-darželis. Pareigos: auklėtoja.

1986-1990 m. Kauno 51 vaikų lopšelis-darželis. Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

1990-1991 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nuo 1991 m. birželio mėn. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: direktorė.

(DIREKTORIUS – organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis, užtikrina įstaigos priežiūrą, plėtrą ir nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimą).

Direktorės Vidos Bakutienės gyvenimo aprašymasparsisiųsti MS Word formatu

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI  LINA NORVAIŠIENĖ

lina (Copy)

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas: aukštasis, magistras.

Mokymosi įstaigos: 2012-2014 m – Kauno technologijos universitetas (KTU).  Suteiktas edukologijos magistro laipsnis (studijų programa – edukacinės technologijos).

2006-2008 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas (VPU). Suteiktas edukologijos bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija.

1986-1989 m. – Marijampolės Onos Sukackienės pedagoginė muzikos mokykla. Suteikta ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.

Darbo patirtis:  1989-2014 m. Kauno 36-asis vaikų darželis. Pareigos: auklėtoja, duomenų bazės administratorė.

2014 -2015 m. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras. Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Nuo 2015  m. rugsėjo mėn. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: direktorės pavaduotoja ugdymui.

(DIREKTORĖS PAVAD.UGD.:   ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas, vadovavimas vaiko gerovės komisijai ir kt.)

ŪKVEDĖ  JŪRATĖ BIRUTIENĖ

IMG_0310_

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas: aukštesnysis

Mokymosi įstaigos: 1987 Kauno P.Mažylio medicinos mokykla.

Darbo patirtis: Nuo 1990 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: vyr. slaugytoja.

(ūkvedė):  materialiai atsakingas asmuo, viešųjų pirkimų organizatorius; statinio, šilumos ir elektros ūkio priežiūra, priešgaisrinė sauga ir kt.)

 

RAŠTVEDĖ – ARCHYVARĖ  AURELIJA SATKUNSKIENĖ

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

Mokymosi įstaigos: A. Stulginskio universitetas

Darbo patirtis: Nuo 2017 m. rugsėjo 13 d.  Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: raštvedė archyvarė.

(RAŠTVEDĖ-ARCHYVARĖ- dokumentų rengimas, tvarkymas, archyvavimas, darbas su registrais ir sistemomis (vaikų priėmimas ir mokinių registras, mokytojų registras, viešieji pirkimai, įvairių ataskaitų teikimas ir kt.)

 

DIETISTĖ INDRĖ RIDIKAITĖ

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas: aukštasis su profesine kvalifikacija

Mokymosi įstaigos: 2012 m. Kauno kolegija

Darbo patirtis: nuo 2015 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”

(DIETISTAS – vaikų maitinimo organizavimas, gamybos technologinių aprašymų ir planinių valgiaraščių sudarymas, maitinimo vidaus audito organizavimas, RVASVT sistemos įgyvendinimo kontrolė, perkamų produktų specifikacijų rengimas ir kt.)

PEDAGOGAI

Eil . Nr. Vardas,   Pavardė Įgytas   išsilavinimas ir kvalifikacija Atestacijos metu suteikta Pareigos
1. Nijolė   Bekampienė Baigta:    Panevėžio J.Švedo pedagoginė muzikos mokykla; Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis;   Suteikta: Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
2. Jūratė   Dailydėnienė Baigta:    Klaipėdos S.Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla. Įgytas   išsilavinimas: aukštesnysis. Suteikta: muzikos mokyklos smuiko   dėstytoja, orkestro artisto kvalifikacija Vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinė   kategorija Muzikos pedagogė
3. Rigonda  

Šiugždinienė

Baigta:   Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis;   Suteikta: ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo,   ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
4. Ilona Šlekienė Baigta:  Šiaulių universitetas; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos bakalauras;   Suteikta: pradinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.2. Baigta:    Lietuvos edukologijos universitetas Įgytas išsilavinimas: aukštasis;   Suteikta: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo    kvalifikacinė kategorija Auklėtoja

 

5. Rima Runtienė Baigta:    Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis;   Suteikta: Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio   auklėjimo metodininko kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
6. Giedrė   Kalasūnienė Baigta:    Marijampolės kolegija; Įgytas išsilavinimas:  Aukštesnysis; Suteikta:   Auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja
7. Asta  

Lukoševičienė

Baigta: Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla; Įgytas išsilavinimas:  aukštesnysis;   Suteikta: pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos kvalifikacija. Neatestuota Auklėtoja
8. Rasa   Nislaitytė Baigta:  Lietuvos kūno kultūros institutas; Įgytas išsilavinimas:    Edukologijos bakalauras; Suteikta: Kūno kultūros mokytojo kvalifikacija. 2.   Baigta:  Lietuvos kūno kultūros akademija; Įgytas išsilavinimas:    Edukologijos magistras; Neformalaus ugdymo mokytoja  (kūno   kultūra) metodininkė kvalifikacinė kategorija  Kūno kultūros mokytoja
9 Vilma Acė Baigta:  Klaipėdos universitetas; Įgytas išsilavinimas:    Edukologijos bakalauras; Suteikta: Vaikų auklėtojos-pradžios mokyklos   mokytojos profesinė kvalifikacija.2. Baigta:  Vilniaus pedagoginis universitetas;   Įgytas išsilavinimas: Edukologijos magistro laipsnis. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
10. Dainora  

Čižinauskienė

Baigta:    Klaipėdos universitetas; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos bakalauras;   Suteikta: Auklėtojo profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko   kvalifikacinė kategorija Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
11. Inga   Kuncaitytė Baigta:   Kauno kolegija ;Įgytas išsilavinimas: Aukštasis neuniversitetinis; Suteikta:   Auklėtojos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja
12. Laura Lazauskaitė  Baigta: Šiaulių universitetas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis;   Suteikta: muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė   kvalifikacija. 2. Baigta: Lietuvos edukologijos universitetas ir įgijo   kompetencijas dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja

(vaiko auginimo atostogose)

13. Kristina   Balčiūnienė Baigta:    Panevėžio pedagoginė muzikos mokykla; Įgytas išsilavinimas:    Aukštesnysis; Suteikta: Vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
14. Ilona   Kondrackienė Baigta:  Vilniaus kolegija; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos   profesinis bakalauras; Suteikta: Mokytojo profesinė kvalifikacija. 2. Baigta:   Kauno kolegija; Įgytas išsilavinimas: aukštasis; Suteikta: ikimokyklinio   ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja

 

15. Sandra Lešūnaitė Baigta: Kauno   kolegija; Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis; Suteikta: edukologijos   profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė   kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja (vaiko auginimo atostogose)
16. Erika  

Michalkevičiūtė

Baigta:   Kauno kolegija; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis neuniversitetinis; Suteikta:   Auklėtojos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
17. Jurgita Tavgenienė Baigta:    Lietuvos edukologijos universitetas; Įgytas išsilavinimas: socialinė   pedagogė. Baigta:  Lietuvos edukologijos universitetas;   Įgytas išsilavinimas: aukštasis; suteikta: auklėtojo kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja
18.
19.
20. Teresė Radzevičienė Baigta:    Vilniaus pedagoginis universitetas; Įgytas išsilavinimas:  Edukologijos   bakalauras; Suteikta: auklėtojo kvalifikacija. Baigta:  Vytauto didžiojo   universitetas; Įgytas išsilavinimas:  Edukologijos magistras. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja

 

21. Egidija Stonienė Baigta:  Vilniaus aukštesnioji pedagoginė mokykla. Įgytas   išsilavinimas:  aukštesnysis. Suteikta: auklėtojo kvalifikacinė   kategorija.2. Baigta:  Vilniaus kolegija Įgytas išsilavinimas:    Aukštasis neuniversitetinis. Suteikta: pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacinė   kategorija.3. Vilniaus pedagoginis universitetas. Įgytas išsilavinimas:   Edukologijos bakalauro laipsnis Suteikta: pradinio ugdymo mokytojo   profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja
23. Kristina Buitkutė Baigta:    Lietuvos muzikos ir teatro akademija; Įgytas išsilavinimas:  Muzikos bakalauras;   Suteikta: Muzikos mokytojo profesinė kvalifikacija. Neatestuota Muzikos pedagogė
24. Marijona Dranginienė Baigta:   Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. Suteikta: Pagalbinės mokyklos   mokytojo ir logopedo kvalifikacija. Logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija Logopedė
25. Virginija Šuminienė Baigta:  Šiaulių mokytojų institutas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis.   Suteikta:  Piešimo, braižybos ir darbų mokytojo kvalifikacija. Neformalaus švietimo vyresniojo pedagogo   (dailė)kvalifikacinė kategorija Menų pedagogas
26.  Goda Žolynaitė Baigta:Marijampolės Sūduvos gimnazija. Nuo   2016-09-01 mokosi KK ikimokyklinio ugdymo programą. Neatestuota Auklėtoja
27. Gražina Paškevičiūtė Baigta: Šiaulių   K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas:  Aukštasis; Suteikta: Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja
28. Rūtelė Vaikšnorienė Baigta: Šiaulių   K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas:  Aukštasis; Suteikta:   Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo   metodininko kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja
29.
30. Silvija Misiūnaitė Baigta: Kaišiadorių gimnazija. Nuo   2016-09-01 mokosi KK ikimokyklinio ugdymo programą. Neatestuota Auklėtoja
31 Regina Skačkauskienė Baigta: Panevėžio 12-ta vidurinė mokykla. Nuo 2017-09-01 mokosi KK ikimokyklinio ugdymo programą. Neatestuota Auklėtoja