Darbuotojai

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJA   DIREKTORĖ  VIDA BAKUTIENĖ 

IMG_0307_

Tel.  8-37 314202

Išsilavinimas: aukštasis, magistras.

Mokymosi įstaigos: 1985 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas; 1996 m. Kauno technologijos universitetas.

Darbo patirtis: 1985-1986 m. Kauno 81 vaikų lopšelis-darželis. Pareigos: auklėtoja.

1986-1990 m. Kauno 51 vaikų lopšelis-darželis. Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

1990-1991 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nuo 1991 m. birželio mėn. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: direktorė.

(DIREKTORIUS – organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis, užtikrina įstaigos priežiūrą, plėtrą ir nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimą).

 

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI  VILMA ACĖ  

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas:  aukštasis, magistras.

Mokymosi įstaigos: Klaipėdos universitetas; Vilniaus pedagoginis universitetas.

Darbo patirtis: 2001 m. – 2013 m.  Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas” auklėtoja;

2013 m. -2014 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas” direktorės pavaduotoja ugdymui;

2014 m. – 2019 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas” auklėtoja;

Nuo 2019 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas” direktorės pavaduotoja ugdymui.

(DIREKTORĖS PAVAD.UGD.:   ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas, vadovavimas vaiko gerovės komisijai ir kt.)

 

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI  ŽIVILĖ GADLIAUSKAITĖ – MIKULSKĖ

Tel.  8-37 314180

El. paštas: ldpavaduotoja@gmail.com

Išsilavinimas:  aukštasis, magistras.

Mokymosi įstaigos: Lietuvos kūno kultūros akademija; Lietuvos sporto universitetas.

Darbo patirtis: Nuo 2019 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas” direktorės pavaduotoja ugdymui.

(DIREKTORĖS PAVAD.UGD.:   ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas, vadovavimas vaiko gerovės komisijai ir kt.)

 

ŪKVEDĖ  JŪRATĖ BIRUTIENĖ

IMG_0310_

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas: aukštesnysis

Mokymosi įstaigos: 1987 Kauno P.Mažylio medicinos mokykla.

Darbo patirtis: Nuo 1990 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: vyr. slaugytoja.

(ūkvedė):  materialiai atsakingas asmuo, viešųjų pirkimų organizatorius; statinio, šilumos ir elektros ūkio priežiūra, priešgaisrinė sauga ir kt.)

 

RAŠTVEDĖ  JOVITA NICYTĖ

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas: aukštasis neuniversitetinis, aukštasis universitetinis

Mokymosi įstaigos: Klaipėdos valstybinė kolegija, Klaipėdos universitetas

Darbo patirtis: Nuo 2020 m. liepos 27 d.  Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: raštvedė .

(RAŠTVEDĖ – dokumentų rengimas, tvarkymas, archyvavimas, darbas su registrais ir sistemomis (vaikų priėmimas ir mokinių registras, mokytojų registras, viešieji pirkimai, įvairių ataskaitų teikimas ir kt.)

 

DIETISTĖ INDRĖ VENCLOVIENĖ

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas: aukštasis su profesine kvalifikacija

Mokymosi įstaigos: 2012 m. Kauno kolegija

Darbo patirtis: nuo 2015 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”

(DIETISTAS – vaikų maitinimo organizavimas, gamybos technologinių aprašymų ir planinių valgiaraščių sudarymas, maitinimo vidaus audito organizavimas, RVASVT sistemos įgyvendinimo kontrolė, perkamų produktų specifikacijų rengimas ir kt.)

PEDAGOGAI

Eil . Nr. Vardas,   Pavardė Įgytas   išsilavinimas ir kvalifikacija Atestacijos metu suteikta Pareigos
1. Augustina Ažukaitė Baigta: Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija Neatestuota Auklėtoja
2. Nijolė   Bekampienė Baigta: Panevėžio J.Švedo pedagoginė muzikos mokykla; Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis;   Suteikta: Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
3. Vita Braziulienė Baigta: Vilniaus universitetas; Įgytas išsilavinimas: Istorija ir visuomenės mokslas etninės kultūros mokytoja ekspertė Meninio ugdymo mokytoja (muzika)
4. Audronė Astrauskienė Baigta: Lietuvos kūno kultūros institutas; Baigta: Kauno technologijos universitetas Neatestuota Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
5. Ilona Šlekienė Baigta:  Šiaulių universitetas; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos bakalauras;   Suteikta: pradinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.2. Baigta:    Lietuvos edukologijos universitetas Įgytas išsilavinimas: aukštasis;   Suteikta: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo    kvalifikacinė kategorija Auklėtoja (vaiko auginimo atostogose)

 

6. Rima Runtienė Baigta:    Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis;   Suteikta: Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio   auklėjimo metodininko kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
7. Giedrė   Kalasūnienė Baigta:    Marijampolės kolegija; Įgytas išsilavinimas:  Aukštesnysis; Suteikta:   Auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja
8. Asta  

Lukoševičienė

Baigta: Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla; Įgytas išsilavinimas:  aukštesnysis;   Suteikta: pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos kvalifikacija. Neatestuota Auklėtoja
9. Rasa   Nislaitytė Baigta:  Lietuvos kūno kultūros institutas; Įgytas išsilavinimas:    Edukologijos bakalauras; Suteikta: Kūno kultūros mokytojo kvalifikacija. 2.   Baigta:  Lietuvos kūno kultūros akademija; Įgytas išsilavinimas:    Edukologijos magistras; Neformalaus ugdymo mokytoja  (kūno   kultūra) metodininkė kvalifikacinė kategorija Kūno kultūros mokytoja
10. Vilma Acė Baigta:  Klaipėdos universitetas; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos bakalauras; Suteikta: Vaikų auklėtojos-pradžios mokyklos   mokytojos profesinė kvalifikacija.2. Baigta:  Vilniaus pedagoginis universitetas;   Įgytas išsilavinimas: Edukologijos magistro laipsnis. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
11. Dainora  

Čižinauskienė

Baigta:    Klaipėdos universitetas; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos bakalauras;   Suteikta: Auklėtojo profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko   kvalifikacinė kategorija Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
12. Inga   Kuncaitytė Baigta:   Kauno kolegija ;Įgytas išsilavinimas: Aukštasis neuniversitetinis; Suteikta:   Auklėtojos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja
13. Laura Lazauskaitė  Baigta: Šiaulių universitetas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis;   Suteikta: muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė   kvalifikacija. 2. Baigta: Lietuvos edukologijos universitetas ir įgijo   kompetencijas dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja

(vaiko auginimo atostogose)

14. Kristina   Balčiūnienė Baigta:    Panevėžio pedagoginė muzikos mokykla; Įgytas išsilavinimas:    Aukštesnysis; Suteikta: Vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
15. Ilona   Kondrackienė Baigta:  Vilniaus kolegija; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos   profesinis bakalauras; Suteikta: Mokytojo profesinė kvalifikacija. 2. Baigta:   Kauno kolegija; Įgytas išsilavinimas: aukštasis; Suteikta: ikimokyklinio   ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja

 

16. Sandra Lešūnaitė Baigta: Kauno   kolegija; Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis; Suteikta: edukologijos   profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė   kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja (vaiko auginimo atostogose)
17. Egidija Stonienė Baigta: Vilniaus kolegija; Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis; Baigta: Lietuvos edukologijos universitetas  Įgytas išsilavinimas: bakalauras; suteikta: pradinio ugdymo pedagogikos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Auklėtoja
18. Jurgita Tavgenienė Baigta:    Lietuvos edukologijos universitetas; Įgytas išsilavinimas: socialinė   pedagogė. Baigta:  Lietuvos edukologijos universitetas;   Įgytas išsilavinimas: aukštasis; suteikta: auklėtojo kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja (vaiko auginimo atostogose)
19. Teresė Radzevičienė Baigta:    Vilniaus pedagoginis universitetas; Įgytas išsilavinimas:  Edukologijos   bakalauras; Suteikta: auklėtojo kvalifikacija. Baigta:  Vytauto didžiojo   universitetas; Įgytas išsilavinimas:  Edukologijos magistras. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja

 

20. Jurgita Bloveščiūnienė Baigta: Kauno kolegija; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis neuniversitetinis; Suteikta:   Auklėtojos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja
21. Kristina Buitkutė Baigta:    Lietuvos muzikos ir teatro akademija; Įgytas išsilavinimas:  Muzikos bakalauras;   Suteikta: Muzikos mokytojo profesinė kvalifikacija. Neatestuota Muzikos pedagogė
22. Marijona Dranginienė Baigta:   Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. Suteikta: Pagalbinės mokyklos   mokytojo ir logopedo kvalifikacija. Logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija Logopedė
23. Indrė Ilevičienė Baigta: Klaipėdos universitetas; Igytas: aukštasis išsilavinimas. Neatestuota Logopedė
24. Rūtelė Vaikšnorienė Baigta: Šiaulių   K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas:  Aukštasis; Suteikta:   Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo   metodininko kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja
25. Silvija Misiūnaitė Baigta: Kauno kolegija; Įgytas: aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas; Suteikta:   Auklėtojos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja
26. Rasa Rimašauskienė Baigta: Klaipėdos universitetas; Įgytas: aukštasis universitetinis išsilavinimas; Suteikta: Auklėtojos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Auklėtoja