Menu Close

Darbuotojai

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJA

DIREKTORĖ  VIDA BAKUTIENĖ

Tel.  8-37 314202; mob. +37068368643

Išsilavinimas: aukštasis, magistras.

Mokymosi įstaigos: 1985 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas; 1996 m. Kauno technologijos universitetas.

Darbo patirtis: 1985-1986 m. Kauno 81 vaikų lopšelis-darželis. Pareigos: auklėtoja.

1986-1990 m. Kauno 51 vaikų lopšelis-darželis. Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

1990-1991 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nuo 1991 m. birželio mėn. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: direktorė.

(DIREKTORIUS – organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis, užtikrina įstaigos priežiūrą, plėtrą ir nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimą).

 

 

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI  ŽIVILĖ GADLIAUSKAITĖ – MIKULSKĖ

Tel.  8-37 314180; mob. +37067289083

El. paštas: ldpavaduotoja@gmail.com

Išsilavinimas:  aukštasis, magistras.

Mokymosi įstaigos: Lietuvos kūno kultūros akademija; Lietuvos sporto universitetas.

Darbo patirtis: Nuo 2019 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas” direktorės pavaduotoja ugdymui.

(DIREKTORĖS PAVAD.UGD.:   ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas, vadovavimas vaiko gerovės komisijai ir kt.)

 

ŪKIO PADALINIO VADOVĖ  JŪRATĖ BIRUTIENĖ

Tel.  8-37 314180; mob. +37068368641

Išsilavinimas: aukštesnysis

Mokymosi įstaigos: 1987 Kauno P. Mažylio medicinos mokykla.

Darbo patirtis: Nuo 1990 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: vyr. slaugytoja.

Nuo 2003 m. Kauno lopšelis – darželis “Pagrandukas”. Pareigos: ūkvedė.

(ŪKIO PADALINIO VADOVAS:  materialiai atsakingas asmuo, viešųjų pirkimų organizatorius; statinio, šilumos ir elektros ūkio priežiūra, priešgaisrinė sauga ir kt.)

 

RAŠTVEDĖ  JOVITA NICYTĖ

Tel.  8-37 314180

Išsilavinimas: aukštasis neuniversitetinis, aukštasis universitetinis

Mokymosi įstaigos: Klaipėdos valstybinė kolegija, Klaipėdos universitetas

Darbo patirtis: Nuo 2020 m. Kauno lopšelis-darželis “Pagrandukas”. Pareigos: raštvedė .

(RAŠTVEDĖ – dokumentų rengimas, tvarkymas, archyvavimas, darbas su registrais ir sistemomis (vaikų priėmimas ir mokinių registras, mokytojų registras, viešieji pirkimai, įvairių ataskaitų teikimas ir kt.)

 

PEDAGOGAI

Eil . Nr. Vardas,   Pavardė Įgytas   išsilavinimas ir kvalifikacija Atestacijos metu suteikta Pareigos
1. Augustina Ažukaitė Baigta: Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija Neatestuota Mokytoja
2. Nijolė   Bekampienė Baigta: Panevėžio J.Švedo pedagoginė muzikos mokykla; Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis;   Suteikta: Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Vita Braziulienė Baigta: Vilniaus universitetas; Įgytas išsilavinimas: Istorija ir visuomenės mokslas Etninės kultūros mokytoja ekspertė Meninio ugdymo mokytoja (muzika)
4. Ilona Šlekienė Baigta:  Šiaulių universitetas; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos bakalauras;   Suteikta: pradinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.2. Baigta:    Lietuvos edukologijos universitetas Įgytas išsilavinimas: aukštasis;   Suteikta: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija Mokytoja

 

5. Rima Runtienė Baigta:    Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis;   Suteikta: Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio   auklėjimo metodininko kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Mokytoja
6. Giedrė   Kalasūnienė Baigta:    Marijampolės kolegija; Įgytas išsilavinimas:  Aukštesnysis; Suteikta:   Auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja
7. Asta  

Lukoševičienė

Baigta: Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla; Įgytas išsilavinimas:  aukštesnysis;   Suteikta: pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos kvalifikacija. Neatestuota Mokytoja
8. Rasa   Nislaitytė Baigta:  Lietuvos kūno kultūros institutas; Įgytas išsilavinimas:    Edukologijos bakalauras; Suteikta: Kūno kultūros mokytojo kvalifikacija. 2.   Baigta:  Lietuvos kūno kultūros akademija; Įgytas išsilavinimas:    Edukologijos magistras; Neformalaus ugdymo mokytoja  (kūno   kultūra) metodininkė kvalifikacinė kategorija Kūno kultūros mokytoja
9. Vilma Acė Baigta:  Klaipėdos universitetas; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos bakalauras; Suteikta: Vaikų auklėtojos-pradžios mokyklos   mokytojos profesinė kvalifikacija.2. Baigta:  Vilniaus pedagoginis universitetas;   Įgytas išsilavinimas: Edukologijos magistro laipsnis. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Mokytoja
10. Dainora  

Čižinauskienė

Baigta:    Klaipėdos universitetas; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos bakalauras;   Suteikta: Auklėtojo profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko   kvalifikacinė kategorija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
11. Inga   Kuncaitytė Baigta:   Kauno kolegija ;Įgytas išsilavinimas: Aukštasis neuniversitetinis; Suteikta:   Auklėtojos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja
12. Laura Lazauskaitė Baigta: Šiaulių universitetas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis;   Suteikta: muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė   kvalifikacija. 2. Baigta: Lietuvos edukologijos universitetas ir įgijo   kompetencijas dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja
13. Kristina   Balčiūnienė Baigta:    Panevėžio pedagoginė muzikos mokykla; Įgytas išsilavinimas:    Aukštesnysis; Suteikta: Vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Mokytoja
14. Ilona   Kondrackienė Baigta:  Vilniaus kolegija; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos   profesinis bakalauras; Suteikta: Mokytojo profesinė kvalifikacija. 2. Baigta:   Kauno kolegija; Įgytas išsilavinimas: aukštasis; Suteikta: ikimokyklinio   ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo  vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja

 

15. Egidija Stonienė Baigta: Vilniaus kolegija; Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis; Baigta: Lietuvos edukologijos universitetas  Įgytas išsilavinimas: bakalauras; suteikta: pradinio ugdymo pedagogikos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo   kvalifikacinė kategorija Mokytoja
16. Jurgita Tavgenienė Baigta:    Lietuvos edukologijos universitetas; Įgytas išsilavinimas: socialinė   pedagogė. Baigta:  Lietuvos edukologijos universitetas;   Įgytas išsilavinimas: aukštasis; suteikta: auklėtojo kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja (vaiko auginimo atostogose)
17. Teresė Radzevičienė Baigta:    Vilniaus pedagoginis universitetas; Įgytas išsilavinimas:  Edukologijos   bakalauras; Suteikta: auklėtojo kvalifikacija. Baigta:  Vytauto didžiojo   universitetas; Įgytas išsilavinimas:  Edukologijos magistras. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja

 

18. Rolanda Dagilienė Baigta:    Lietuvos edukologijos universitetas; Įgytas išsilavinimas:  Istorijos bakalauras; Baigta:  Vytauto didžiojo   universitetas; Suteikta:  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagoginė specializacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja
19. Jurgita Bloveščiūnienė Baigta: Kauno kolegija; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis neuniversitetinis; Suteikta:   Auklėtojos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja
20. Kristina Buitkutė Baigta:    Lietuvos muzikos ir teatro akademija; Įgytas išsilavinimas:  Muzikos bakalauras;   Suteikta: Muzikos mokytojo profesinė kvalifikacija. Neatestuota Muzikos mokytoja
21. Marijona Dranginienė Baigta:   Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. Suteikta: Pagalbinės mokyklos   mokytojo ir logopedo kvalifikacija. Logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija Logopedė
22. Indrė Ilevičienė Baigta: Klaipėdos universitetas; Igytas: aukštasis išsilavinimas. Logopedo kvalifikacinė kategorija Logopedė
23. Rūtelė Vaikšnorienė Baigta: Šiaulių   K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas:  Aukštasis; Suteikta:   Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo   metodininko kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja
24. Silvija Misiūnaitė Baigta: Kauno kolegija; Įgytas: aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas; Suteikta:   Auklėtojos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja
25. Rasa Rimašauskienė Baigta: Klaipėdos universitetas; Įgytas: aukštasis universitetinis išsilavinimas; Suteikta: Auklėtojos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja
26. Aistė Lukošiūtė Baigta:   Vytauto Didžiojo universitetas. Įgytas išsilavinimas: Socialinio darbo bakalauras. Neatestuota Mokytoja
27. Radvilė Drumstaitė Baigta: Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija Neatestuota Mokytoja