Menu Close

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJA

 

DIREKTORĖ

dr. EDITA MACIULEVIČIENĖ

Tel.  +370 683 68643, 8 37 314202
Išsilavinimas: Socialinių mokslų daktaras (Edukologija, S07)

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI 

L. e. p. ERIKA KLADKO

Tel.  +370 672 89083, 8 37 314180
El. paštas: pavaduotoja@ldpagrandukas.lt
Išsilavinimas: aukštasis, magistras

ŽIVILĖ GADLIAUSKAITĖ – MIKULSKĖ (Vaiko priežiūros atostogose nuo 2023-05-02 iki 2024-12-01)

Tel.  +370 672 89083, 8 37 314180
El. paštas: ldpavaduotoja@gmail.com
Išsilavinimas: aukštasis, magistras

 

ŪKIO PADALINIO VADOVĖ  

JŪRATĖ BIRUTIENĖ

Tel.  8 37 314180, +370 683 68641

Išsilavinimas: aukštesnysis

 

DOKUMENTŲ SPECIALISTĖ 

JOVITA NICYTĖ

Tel.  8 37 314180

Išsilavinimas: aukštasis neuniversitetinis, aukštasis universitetinis

________________________________________________________________________________________________

Psichologė

Urtė Vitkauskaitė

Tel.: +370 625 02072

El. paštas: psichologas@ldpagrandukas.lt

 

Logopedė:

 

Kauno miesto VSB visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Laimutė Kvietkauskienė

Tel. +370 676 94237

El. paštas: laimute.kvietkauskienė@kaunovsb.eu

 

Kauno miesto VSB dietistė

Monika Lubauskaitė

Tel. +370 695 25974

El. paštas: monika.lubauskaite@kaunovsb.lt

________________________________________________________________________________________________

PEDAGOGAI

Eil. Nr. Vardas,   Pavardė Įgytas   išsilavinimas ir kvalifikacija Atestacijos metu suteikta Pareigos
1. Augustina Ažukaitė Baigta: Mykolo Riomerio universitetas Neatestuota Mokytoja (vaiko auginimo atostogose)
2. Nijolė   Bekampienė Baigta: Panevėžio J.Švedo pedagoginė muzikos mokykla; Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis;   Suteikta: Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo mokytojo   kvalifikacinė kategorija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Ilona Šlekienė Baigta:  Šiaulių universitetas; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos bakalauras;   Suteikta: pradinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.2. Baigta:    Lietuvos edukologijos universitetas Įgytas išsilavinimas: aukštasis;   Suteikta: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija Mokytoja

 

4. Rima Runtienė Baigta:    Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis; Suteikta: Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio   auklėjimo metodininko kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo mokytojo   kvalifikacinė kategorija Mokytoja
5. Giedrė   Kalasūnienė Baigta: Marijampolės kolegija; Įgytas išsilavinimas:  Aukštesnysis; Suteikta:   Auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja
6. Rasa Nislaitytė Baigta:  Lietuvos kūno kultūros institutas; Įgytas išsilavinimas:    Edukologijos bakalauras; Suteikta: Kūno kultūros mokytojo kvalifikacija. 2.   Baigta:  Lietuvos kūno kultūros akademija; Įgytas išsilavinimas:    Edukologijos magistras; Neformalaus ugdymo mokytoja  (kūno   kultūra) metodininkė kvalifikacinė kategorija Meninio ugdymo mokytoja
7. Vilma Acė Baigta:  Klaipėdos universitetas; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos bakalauras; Suteikta: Vaikų auklėtojos-pradžios mokyklos   mokytojos profesinė kvalifikacija.2. Baigta:  Vilniaus pedagoginis universitetas;   Įgytas išsilavinimas: Edukologijos magistro laipsnis. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo mokytojo  kvalifikacinė kategorija Mokytoja
8. Dainora  

Čižinauskienė

Baigta:    Klaipėdos universitetas; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos bakalauras;   Suteikta: Auklėtojo profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko   kvalifikacinė kategorija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Inga   Kuncaitytė Baigta:   Kauno kolegija ;Įgytas išsilavinimas: Aukštasis neuniversitetinis; Suteikta:   Auklėtojos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija Mokytoja
10. Laura Vaitkevičienė Baigta: Šiaulių universitetas; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis;   Suteikta: muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė   kvalifikacija. 2. Baigta: Lietuvos edukologijos universitetas ir įgijo   kompetencijas dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja
11. Kristina   Balčiūnienė Baigta:    Panevėžio pedagoginė muzikos mokykla; Įgytas išsilavinimas:    Aukštesnysis; Suteikta: Vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo mokytojo   kvalifikacinė kategorija Mokytoja
12. Ilona   Kondrackienė Baigta:  Vilniaus kolegija; Įgytas išsilavinimas: Edukologijos   profesinis bakalauras; Suteikta: Mokytojo profesinė kvalifikacija. 2. Baigta:   Kauno kolegija; Įgytas išsilavinimas: aukštasis; Suteikta: ikimokyklinio   ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo  vyresniojo mokytojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja

 

13. Egidija Stonienė Baigta: Vilniaus kolegija; Įgytas išsilavinimas: Aukštesnysis; Baigta: Lietuvos edukologijos universitetas  Įgytas išsilavinimas: bakalauras; suteikta: pradinio ugdymo pedagogikos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo mokytojo   kvalifikacinė kategorija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
14. Teresė Radzevičienė Baigta:    Vilniaus pedagoginis universitetas; Įgytas išsilavinimas:  Edukologijos   bakalauras; Suteikta: auklėtojo kvalifikacija. Baigta:  Vytauto didžiojo   universitetas; Įgytas išsilavinimas:  Edukologijos magistras. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija Mokytoja

 

15. Rolanda Dagilienė Baigta:    Lietuvos edukologijos universitetas; Įgytas išsilavinimas:  Istorijos bakalauras; Baigta:  Vytauto didžiojo   universitetas; Suteikta:  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagoginė specializacija. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja
16. Jurgita Bloveščiūnienė Baigta: Kauno kolegija; Įgytas išsilavinimas: Aukštasis neuniversitetinis; Suteikta:   Auklėtojos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja
17. Kristina Buitkutė Baigta:    Lietuvos muzikos ir teatro akademija; Įgytas išsilavinimas:  Muzikos bakalauras;   Suteikta: Muzikos mokytojo profesinė kvalifikacija. Neatestuota Muzikos mokytoja
18. Marijona Dranginienė Baigta:   Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. Suteikta: Pagalbinės mokyklos   mokytojo ir logopedo kvalifikacija. Logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija Logopedė
19. Indrė Ilevičienė Baigta: Klaipėdos universitetas; Įgytas: edukologijos bakalauras. Suteikta: vaikų auklėtojo – pradžios mokyklos mokytojo profesinė kvalifikacija.                              Baigta: Šiaulių universitetas. Įgytas: specialiosios pedagogikos bakalauras (specializacija – logopedija). Baigta: Vytauto Didžiojo universitetas. Įgyta: edukologijos magistras. Logopedo kvalifikacinė kategorija Logopedė
20. Rūtelė Vaikšnorienė Baigta: Šiaulių   K. Preikšo pedagoginis institutas; Įgytas išsilavinimas:  Aukštasis; Suteikta:   Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo   metodininko kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacinė   kategorija Mokytoja
21. Silvija Misiūnaitė Baigta: Kauno kolegija; Įgytas: aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas; Suteikta:   Auklėtojos profesinė kvalifikacija. Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija Mokytoja
22. Aistė Ežerinskienė Baigta:   Vytauto Didžiojo universitetas. Įgytas išsilavinimas: Socialinio darbo bakalauras. Neatestuota Mokytoja
23. Radvilė Drumstaitė Baigta: Vytauto Didžiojo universitetas. Įgyta: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio pedagogikos bakalauras, pedagogo kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacinė kategorija Mokytoja