Menu Close

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas‘‘ pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 3 punktu:

  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
  • Ūkio padalinio vadovas.

 

Kauno lopšelio – darželio „Pagrandukas“ korupcijos prevencijos programos priemonių planas ir korupcijos prevencijos programa               dokumentas