Viešieji pirkimai

 

Informacija apie pradėtus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinimus sudaryti bei sudarytas pirkimo sutartis 2019 m. I-as pusmetis parsisiųsti

Skelbiamo mažos vertės pirkimo  grupės remonto darbų  sąlygos. elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Mažos vertės skelbiamo maisto produktų pirkimo sąlygos. Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Informacija apie pirkimus už 2018 m  parsisiųsti

Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 už 2018 metus  parsisiųsti

*********************************************************************************************************************************

Perkančiosios organizacijos įkeltos pirkimų sutartys viešinamos Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) adresu www.cvpp.lt

Mažos vertės skelbiamo maisto produktų pirkimo sąlygos. Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Mažos vertės skelbiamo pieno ir pieno produktų  pirkimo sąlygos.  Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Lauko terasos įrengimo darbai. Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Mažos vertės sklypo sutvarkymo ir pėsčiųjų takų įrengimo paprastojo remonto darbų pirkimo sąlygos.  Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Vaikų darželio drenažo ir lietaus nuotekų surinkimo tinklų paprastojo remonto darnų konkurso sąlygos.   Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Informacija apie pradėtus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinimus sudaryti bei sudarytas pirkimo sutartis už ,2017 m.  parsisiųsti

Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 už 2017 metus  parsisiųsti

********************************************************************************************************************************************

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas  parsisiųsti

Virtuvės įrenginių elektros instaliacijos įrengimo ir virtuvės patalpų apdailos paprastojo remonto darbai. Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Šalto, karšto, ir cirkuliacinio vandentiekio ir nuotekų sistemų bei patalpų apdailos paprastojo remonto darbai. Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Išorės sienų šiltinimo paprastojo remonto darbai Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” planuojami pirkimai 2017 m parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” metinė viešųjų pirkimų ataskaita AT-6 už 2016 metus parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” informacija apie pradedamus pirkimus, nustatytą laimėtoją ir sudarytas sutartis 2016 m parsisiųsti

**************************************************************************************************************************************
Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” informacija apie pradedamus pirkimus, nustatytą laimėtoją ir sudarytas sutartis 2016 m I pusmetis
parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” konkurso sąlygos grupės rekonstrukcijai parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” išorės sienų paprastojo remonto mažos vertės pirkimo pasiūlymų eilė parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” mažos vertės pirkimo šalto, karšto ir cirkiliacinio vandentiekio ir nuotėkų sistemų bei patalpų apdailos paprastojo remonto darbų sąlygosparsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” išorės sienų šiltinimo darbų pirkimo sąlygos parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas”pasiūlymų eilė maisto produktams pirkti parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” pasiūlymų eilė pieno produktams pirkti parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” planuojami pirkimai 2016 m parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” skelbiamo mažos vertės pirkimo mėsos ir duonos produktams pirkti sąlygos 2016 parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” supaprastintos  viešųju pirkimų taisyklės 2016  parsisiųsti

Kauno lopšelio- darželio ,,Pagrandukas” metinė AT-6 už 2015m parsisiųsti

*************************************************************************************************************************

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” informacija apie pradedamus pirkimus, nustatytą laimėtoją ir sudarytas sutartis  Parsisiųsti

Kauno lopšelio- darželio ,,Pagrandukas” mažos vertės išorės sienų šiltinimo paprastojo remonto pasiūlymų eilė 2015 parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” informacija apie galiojančias darbų pirkimo sutartis 2015m. Parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” šilumos punkto įrenginio paprastojo remonto darbų pasiūlymų eilė Parsisiųsti

Kauno lopšelio – darželio “Pagrandukas” drenažo ir buitinių lauko nuotekų pasiūlymų eilė 2015 m. Parsisiųsti

Kauno lopšelio – darželio “Pagrandukas” tvoros rekonstrukcijos darbų pirkimo pasiūlymų eilė 2015 m.  Parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” informacija apie galiojančias maisto produktų pirkimo sutartis 2015m. Parsisiųsti

Informacija apie pasiūlymų eilę parenkant maisto prekių tiekėją 2015-05-12 Parsisiųsti

Kauno lopšelio – darželio “Pagrandukas” supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m. Parsisiųsti

Planuojamų pirkinių suvestinė 2015-01-01 iki 2015-12-31 Parsisiųsti

************************************************************************************************************************************************

2014 metais nupirktų prekių suvestinė Parsisiųsti

Informacija apie įstaigoje galiojančias   maisto produktų pirkimo sutartis    2014-11-03 iki 2016-05-31. Parsisiųsti

Informacija apie pasiūlymų eilę parenkant maisto prekių tiekėją 2014-10-28 IIIIII

Informacija dėl dalyvavimo parenkant  maisto prekių tiekėją  2014-10-10  I, II, III

Kauno lopšelio – darželio “Pagrandukas” drenažo statybos darbų pirkimo protokolas 2014 – 07 – 21.  Parsisiųsti

Kauno lopšelio – darželio “Pagrandukas” viešųjų pirkimų taisyklės 2014 m. Parsisiųsti

***********************************************************************************************************************************************

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS, 2013 M.
INFORMACIJA APIE  ĮSTAIGOJE GALIOJANČIAS MAISTO   PRODUKTŲ PIRKIMO SUTARTIS (nuo 2013-06-13 iki 2014-10-31)
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO,,PAGRANDUKAS“  2014 METINIS PIRKIMŲ PLANAS