Menu Close

Metinis pirkimų planas 2024 m. parsisiųsti

Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 už 2023  metus parsisiųsti

Metinis pirkimų planas 2023 m parsisiųsti

Skelbiamo mažos vertės šaldytos žuvies  pirkimo sąlygos. Elektroninė prieiga prie informacijos: viešieji pirkimai

*****************************************************************************************************************************

Perkančiosios organizacijos įkeltos pirkimų sutartys viešinamos Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) adresu http://cvpp.lt/

Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 už 2022  metus parsisiųsti

Skelbiamo mažos vertės pirkimo  grupės remonto darbų  sąlygos. elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Mažos vertės neskelbiamo pieno ir pieno produktų pirkimo sąlygos. Elektroninė prieiga prie informacijos: https//pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Metinis pirkimų planas 2022 m. parsisiųsti parsisiųsti

Perkančiosios organizacijos įkeltos pirkimų sutartys viešinamos Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) adresu http://cvpp.lt/

Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 už 2021 metus.parsisiųsti

***************************************************************************************************************************************

Mažos vertės neskelbiamo  šviežių vaisių, uogų ir daržovių  produktų pirkimo sąlygos. Elektroninė prieiga prie informacijos: https//pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Mažos vertės neskelbiamo pieno ir pieno produktų pirkimo sąlygos. Elektroninė prieiga prie informacijos: https//pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Mažos vertės skelbiamo duonos ir pyrago  gaminių pirkimo sąlygos.  Elektroninė prieiga prie informacijos: https//pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Metinis pirkimų planas 2021 m. parsisiųsti

Informacija apie pradėtus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinimus sudaryti bei sudarytas pirkimo sutartis 2020 m.parsisiųsti

Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 už 2020 metus parsisiųsti

Perkančiosios organizacijos įkeltos pirkimų sutartys viešinamos Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) adresu http://cvpp.lt/

Mažos vertės skelbiamo maisto produktų pirkimo sąlygos. Elektroninė prieiga prie informacijos : https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/login.asp?B=PPO  parsisiųsti

*******************************************************************************************************************************

Informacija apie pradėtus pirkimus, nustatytus nugalėtojus ir ketinimus sudaryti bei sudarytas pirkimų sutartis už 2019 m. parsisiųsti

Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 už 2019 metus parsisiųsti

2019 m. pirkimų sudarytų sutarčių viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje stebėsena parsisiųsti

Perkančiosios organizacijos įkeltos pirkimų sutartys viešinamos Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) adresu www.cvpp.lt

Mažos vertės skelbiamo pieno ir pieno produktų pirkimo sąlygos. Elektroninė prieiga prie informacijos: https//pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Mažos vertės skelbiamo maisto produktų pirkimo sąlygos. Elektroninė prieiga prie informacijos :https//pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Informacija apie pradėtus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinimus sudaryti bei sudarytas pirkimo sutartis 2019 m. I-as pusmetis parsisiųsti

Skelbiamo mažos vertės pirkimo  grupės remonto darbų  sąlygos. elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Mažos vertės skelbiamo maisto produktų pirkimo sąlygos. Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Informacija apie pirkimus už 2018 m  parsisiųsti

Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 už 2018 metus  parsisiųsti

*********************************************************************************************************************************

Perkančiosios organizacijos įkeltos pirkimų sutartys viešinamos Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) adresu www.cvpp.lt

Mažos vertės skelbiamo maisto produktų pirkimo sąlygos. Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Mažos vertės skelbiamo pieno ir pieno produktų  pirkimo sąlygos.  Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Lauko terasos įrengimo darbai. Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Mažos vertės sklypo sutvarkymo ir pėsčiųjų takų įrengimo paprastojo remonto darbų pirkimo sąlygos.  Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Vaikų darželio drenažo ir lietaus nuotekų surinkimo tinklų paprastojo remonto darnų konkurso sąlygos.   Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Informacija apie pradėtus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinimus sudaryti bei sudarytas pirkimo sutartis už ,2017 m.  parsisiųsti

Viešųjų pirkimų ataskaita Atn-3 už 2017 metus  parsisiųsti

********************************************************************************************************************************************

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas  parsisiųsti

Virtuvės įrenginių elektros instaliacijos įrengimo ir virtuvės patalpų apdailos paprastojo remonto darbai. Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Šalto, karšto, ir cirkuliacinio vandentiekio ir nuotekų sistemų bei patalpų apdailos paprastojo remonto darbai. Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Išorės sienų šiltinimo paprastojo remonto darbai Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” planuojami pirkimai 2017 m parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” metinė viešųjų pirkimų ataskaita AT-6 už 2016 metus parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” informacija apie pradedamus pirkimus, nustatytą laimėtoją ir sudarytas sutartis 2016 m parsisiųsti

**************************************************************************************************************************************
Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” informacija apie pradedamus pirkimus, nustatytą laimėtoją ir sudarytas sutartis 2016 m I pusmetis
parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” konkurso sąlygos grupės rekonstrukcijai parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” išorės sienų paprastojo remonto mažos vertės pirkimo pasiūlymų eilė parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” mažos vertės pirkimo šalto, karšto ir cirkiliacinio vandentiekio ir nuotėkų sistemų bei patalpų apdailos paprastojo remonto darbų sąlygosparsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” išorės sienų šiltinimo darbų pirkimo sąlygos parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas”pasiūlymų eilė maisto produktams pirkti parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” pasiūlymų eilė pieno produktams pirkti parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” planuojami pirkimai 2016 m parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” skelbiamo mažos vertės pirkimo mėsos ir duonos produktams pirkti sąlygos 2016 parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” supaprastintos  viešųju pirkimų taisyklės 2016  parsisiųsti

Kauno lopšelio- darželio ,,Pagrandukas” metinė AT-6 už 2015m parsisiųsti

*************************************************************************************************************************

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” informacija apie pradedamus pirkimus, nustatytą laimėtoją ir sudarytas sutartis  Parsisiųsti

Kauno lopšelio- darželio ,,Pagrandukas” mažos vertės išorės sienų šiltinimo paprastojo remonto pasiūlymų eilė 2015 parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” informacija apie galiojančias darbų pirkimo sutartis 2015m. Parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” šilumos punkto įrenginio paprastojo remonto darbų pasiūlymų eilė Parsisiųsti

Kauno lopšelio – darželio “Pagrandukas” drenažo ir buitinių lauko nuotekų pasiūlymų eilė 2015 m. Parsisiųsti

Kauno lopšelio – darželio “Pagrandukas” tvoros rekonstrukcijos darbų pirkimo pasiūlymų eilė 2015 m.  Parsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” informacija apie galiojančias maisto produktų pirkimo sutartis 2015m. Parsisiųsti

Informacija apie pasiūlymų eilę parenkant maisto prekių tiekėją 2015-05-12 Parsisiųsti

Kauno lopšelio – darželio “Pagrandukas” supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m. Parsisiųsti

Planuojamų pirkinių suvestinė 2015-01-01 iki 2015-12-31 Parsisiųsti

************************************************************************************************************************************************

2014 metais nupirktų prekių suvestinė Parsisiųsti

Informacija apie įstaigoje galiojančias   maisto produktų pirkimo sutartis    2014-11-03 iki 2016-05-31. Parsisiųsti

Informacija apie pasiūlymų eilę parenkant maisto prekių tiekėją 2014-10-28 IIIIII

Informacija dėl dalyvavimo parenkant  maisto prekių tiekėją  2014-10-10  I, II, III

Kauno lopšelio – darželio “Pagrandukas” drenažo statybos darbų pirkimo protokolas 2014 – 07 – 21.  Parsisiųsti

Kauno lopšelio – darželio “Pagrandukas” viešųjų pirkimų taisyklės 2014 m. Parsisiųsti

***********************************************************************************************************************************************

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS, 2013 M.
INFORMACIJA APIE  ĮSTAIGOJE GALIOJANČIAS MAISTO   PRODUKTŲ PIRKIMO SUTARTIS (nuo 2013-06-13 iki 2014-10-31)
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO,,PAGRANDUKAS“  2014 METINIS PIRKIMŲ PLANAS