Vadovo veiklos ataskaitos

Kauno l-d ,,Pagrandukas” direktorės 2020 m. veiklos ataskaita_projektas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “PAGRANDUKAS” DIREKTORĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Parsisiųsti

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “PAGRANDUKAS” DIREKTORĖS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  parsisiųsti

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “PAGRANDUKAS” DIREKTORĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA    Parsisiųsti

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “PAGRANDUKAS” DIREKTORĖS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA    Parsisiųsti

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ DIREKTORĖS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA    Parsisiųsti

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS” DIREKTORĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu