Vaikų priėmimo tvarka

VIETŲ SKAIČIUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE “PAGRANDUKAS”

Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 35 – 505 “Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015 – 2016 mokslo metais”   n u s t a t y t a, kad lopšelyje-darželyje “Pagrandukas” yra 225 vietos.  Atsižvelgiant į grupių patalpų dydį, užtikrinant jose pakankamą individualių baldų ir kito inventoriaus kiekį,  įstaigoje papildomai suteiktos 9 vietos.

 įsakymas dėl vietų skaičiaus 2016-2017 m.m. 

įsakymas dėl vietų skaičiaus 2017-2018 m.m.

VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA

Nuo 2016 m. sausio 1 dienos pakeista vaikų priėmimo į Kauno m. savivaldybės įsteigtas biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka. Pagal naują tvarką, iki kiekvienų metų birželio 1 d. yra sudaromas vaikų, priimamų į švietimo įstaigos grupes nuo tų metų rugsėjo 1 dienos, sąrašas.
Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo.
Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę (įvaikintiems 1,5–6 metų vaikams; vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus; vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (pateikiama PPT rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada); vaikams iš socialiai remtinų šeimų; vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.) ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Plačiau peržiūrėti dokumentą

Priėmimo į ikimokyklines ugdymo įstaigas pakeitimai http://ep.kaunas.lt/service/documents/2644_T-112.pdf

 Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

 Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/