Menu Close

Erasmus+ projektai

ERASMUS+ KA2 Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projektas

“Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (angl. “Tradition and Innovation @Kindergarten”) (TIK)

Projekto laikotarpis: 2017 11 01 – 2019 10 31

Kauno lopšelis – darželis „Pagandukas“ yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte “Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (angl. “ Tradition and Innovation @Kindergarten ”) (TIK). Projektą koordinuoja Pixel Asociacija (Italija).
Projekto “Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” tikslas suteikti pagerinti vaikų, kurie lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ir auklėtojų pagrindines ir horizontaliąsias kompetencijas per tradicinių pasakų sekimą ir palyginimą bei stiprinti ikimokyklinio ugdymo ir vaikų šeimų bendradarbiavimą vaiko ugdymo procese.

Projektu siekiama:

  • Paveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindinius ir universaliuosius gebėjimus lyginant tradicines pasakas tarptautiniu aspektu ir taikant inovatyvius audiovizualinius metodus ir įrankius.
  • Taikyti daugiadalykį ir holistinį požiūrį į priešmokyklinį ugdymą paremtą inovatyvia mokomąja medžiaga siekiant vystyti vaiko kognityvinius ir ikikognityvinius socialinius įgūdžius.
  • Stiprinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir vaikų šeimų gebėjimus kurti bendradarbiavimo modelius.

Projekto planuojami rezultatai:

  • Mokomasis vadovas ikimokyklinio ugdymo pedagogams skirtas vystyti įgūdžius reikalingus mokinių kognityvinių ir ikikognityvinių įgūdžių plėtojimui ankstyvojo ugdymo etape sėkmingai bendradarbiaujant su mokinių šeimomis.
  • Mokomasis vadovas skirtas atkreipti ikimokyklinio amžiaus vaikų šeimų ir globėjų dėmesį į ikimokyklinio ugdymo svarbą vystant kognityvinius ir ikikognityvinius įgūdžius, būtinus pereinant į privalomojo ugdymo įstaigas.
  • Didaktikos priemonių rinkinys darželiams suteikiantis ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir mokinių šeimoms inovatyvius, medijomis grįstus įrankius darbui su vaikais skatinančius juos savarankiškai mokytis, interpretuoti ir apibūdinti tradicines pasakas bei susipažinti su kultūrine įvairove.

Daugiau apie projektą ir prieiga prie projekto rezultatų: https://tik.pixel-online.org/

Projekto lankstinukas lietuvių kalba: https://tik.pixel-online.org/brochure.php

erasmus_healthedu

Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“ dalyvauja tarptautiniame ERASMUS+ KA2 Strateginių partnerysčių projekte „Innovative teaching methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and primary education“ (HealthEDU) (liet. ,,Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme”) (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023196), kaip institucijos naudos gavėja.
Projekto vykdymo laikotarpis 2016 10 01 – 2018 09 30.  Oficialieji projekto partneriai yra 7 institucijos (iš 6 Europos šalių: Lietuvos, Ispanijos, Italijos, Bulgarijos, Graikijos, Turkijos. Projektas koordinuojamas Lietuvos institucijos VšĮ „eMundus“.
 PROJEKTO TIKSLAS: formuoti vaikų, tėvų, įstaigos personalo sveikatai palankios mitybos įpročius bei formuoti teisingą valgymo kultūrą ugdant teigiamas nuostatas ir sąmoningumą, skleidžiant sveikos mitybos ir gyvensenos principus ugdymo įstaigų bendruomenėse, įtraukiant sveikatai palankius patiekalus į vaikų valgiaraščius, bei parengiant vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą, kuri būtų ištestuota per pilotinius mokymus dalyvaujančiose institucijose.
Daugiau nei 70 ugdymo institucijų, naudos gavėjų (apimant visas projekte dalyvaujančias Europos šalis) įsijungė į projektą ir kartu su oficialiais projekto partneriais plėtoja veiklą, dalinasi patirtimi ir gerąja praktika.  Projekto metu siekiama parengti vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą visai ugdymo įstaigos bendruomenei. Bendruomenę, o ypač vaikus, mokyti sveikatai palankios mitybos principų ir valgymo kultūros per tiesioginius interaktyvius užsiėmimus su maisto gaminimu ir degustacija.
Daugiau informacijos apie projekto vykdomą veiklą ir rezultatus galite rasti projekto svetainėje: http://healthedu.emundus.eu/     
Projekto socialinis tinklas (kviečiame jungtis prie bendruomenės ir sekti naujienas bei gerąją patirtį):

https://www.facebook.com/healtheducommunity