Erasmus+ projektai

erasmus_healthedu

Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“ dalyvauja tarptautiniame ERASMUS+ KA2 Strateginių partnerysčių projekte „Innovative teaching methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and primary education“ (HealthEDU) (liet. ,,Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme”) (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023196), kaip institucijos naudos gavėja.
Projekto vykdymo laikotarpis 2016 10 01 – 2018 09 30.  Oficialieji projekto partneriai yra 7 institucijos (iš 6 Europos šalių: Lietuvos, Ispanijos, Italijos, Bulgarijos, Graikijos, Turkijos. Projektas koordinuojamas Lietuvos institucijos VšĮ „eMundus“.
 PROJEKTO TIKSLAS: formuoti vaikų, tėvų, įstaigos personalo sveikatai palankios mitybos įpročius bei formuoti teisingą valgymo kultūrą ugdant teigiamas nuostatas ir sąmoningumą, skleidžiant sveikos mitybos ir gyvensenos principus ugdymo įstaigų bendruomenėse, įtraukiant sveikatai palankius patiekalus į vaikų valgiaraščius, bei parengiant vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą, kuri būtų ištestuota per pilotinius mokymus dalyvaujančiose institucijose.
Daugiau nei 70 ugdymo institucijų, naudos gavėjų (apimant visas projekte dalyvaujančias Europos šalis) įsijungė į projektą ir kartu su oficialiais projekto partneriais plėtoja veiklą, dalinasi patirtimi ir gerąja praktika.  Projekto metu siekiama parengti vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą visai ugdymo įstaigos bendruomenei. Bendruomenę, o ypač vaikus, mokyti sveikatai palankios mitybos principų ir valgymo kultūros per tiesioginius interaktyvius užsiėmimus su maisto gaminimu ir degustacija.
Daugiau informacijos apie projekto vykdomą veiklą ir rezultatus galite rasti projekto svetainėje: http://healthedu.emundus.eu/     
Projekto socialinis tinklas (kviečiame jungtis prie bendruomenės ir sekti naujienas bei gerąją patirtį):

https://www.facebook.com/healtheducommunity