Menu Close

ERASMUS+ KA229 – Mokyklų gerųjų patirčių mainų partnerysčių projektas

“Saugok savo aplinką, Saugok savo ateitį” ( angl. “Save your environment, save your future”)

 

 

Projekto laikotarpis: 2020 09 01 – 2022 08 31 (pratęstas iki 2023 08 31)

Kauno lopšelis – darželis „Pagrandukas“ yra partneris Erasmus+ KA229 gerųjų patirčių mainų projekte „Saugok savo aplinką, saugok savo ateitį”. Projektą koordinuoja Szkola Podstawowa nr 23 im. gen. J. Bema (Lenkija), o kitos partnerės: Lietuva, Ispanija, Turkija, Rumunija.

Projekto „Saugok savo aplinką, saugok savo ateitį” pagrindinis tikslas – integruoti mažas mokyklas kaimo vietovėse bei didesnes didmiesčių mokyklas ir žaidimus lauke priartinti prie vaikų augimo lygio, kad būtų skatinamas jų dalyvavimas ir konstruktyvus įsitraukimas į savo kaimynystę.

Projektu siekiama:

 • Dalintis patirtimi ir praktika, susijusia su lauko žaidimų mokymu, tarp įvairių Europos šalių pradinių klasių mokytojų;
 • Skatinti mokykloms tinkamų žaidimų lauke mokymo priemonių kūrimą;
 • Ugdyti vaikų aplinkosauginį sąmoningumą;
 • Suteikti vaikams individualų ir socialinį įsipareigojimą bei atsakomybę
 • Stiprinti mokyklos vaidmenį ir padėtį vietinėse bendruomenėse;
 • Populiarinti aktyvų pilietiškumą ir socialinę/pilietinę atsakomybę.

Projekto renginiai ir užsiėmimai leis vaikams žaisti lauke ir parodyti individualią atsakomybę gamtai, taigi ir aplinkai. Todėl jie bus labiau informuoti apie gamtos išsaugojimą.

Projekto tikslinė grupė:

Projektas labiausiai skirtas:

 • Mokytojams;
 • Vaikams (4-11 metų).

Projektas taip pat įtraukia:

 • Tėvus;
 • Vietos valdžią;
 • Nevyriausybinių organizacijų atstovus;
 • Regoninių bendruomenių narius.

Daugiau apie projektą ir prieiga prie projekto rezultatų: https://www.saveyourfuture.eu/

ERASMUS+ KA2 Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projektas

“Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (angl. “Tradition and Innovation @Kindergarten”) (TIK)

Projekto laikotarpis: 2017 11 01 – 2019 10 31

Kauno lopšelis – darželis „Pagandukas“ yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte “Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (angl. “ Tradition and Innovation @Kindergarten ”) (TIK). Projektą koordinuoja Pixel Asociacija (Italija).
Projekto “Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” tikslas suteikti pagerinti vaikų, kurie lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ir auklėtojų pagrindines ir horizontaliąsias kompetencijas per tradicinių pasakų sekimą ir palyginimą bei stiprinti ikimokyklinio ugdymo ir vaikų šeimų bendradarbiavimą vaiko ugdymo procese.

Projektu siekiama:

 • Paveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindinius ir universaliuosius gebėjimus lyginant tradicines pasakas tarptautiniu aspektu ir taikant inovatyvius audiovizualinius metodus ir įrankius.
 • Taikyti daugiadalykį ir holistinį požiūrį į priešmokyklinį ugdymą paremtą inovatyvia mokomąja medžiaga siekiant vystyti vaiko kognityvinius ir ikikognityvinius socialinius įgūdžius.
 • Stiprinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir vaikų šeimų gebėjimus kurti bendradarbiavimo modelius.

Projekto planuojami rezultatai:

 • Mokomasis vadovas ikimokyklinio ugdymo pedagogams skirtas vystyti įgūdžius reikalingus mokinių kognityvinių ir ikikognityvinių įgūdžių plėtojimui ankstyvojo ugdymo etape sėkmingai bendradarbiaujant su mokinių šeimomis.
 • Mokomasis vadovas skirtas atkreipti ikimokyklinio amžiaus vaikų šeimų ir globėjų dėmesį į ikimokyklinio ugdymo svarbą vystant kognityvinius ir ikikognityvinius įgūdžius, būtinus pereinant į privalomojo ugdymo įstaigas.
 • Didaktikos priemonių rinkinys darželiams suteikiantis ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir mokinių šeimoms inovatyvius, medijomis grįstus įrankius darbui su vaikais skatinančius juos savarankiškai mokytis, interpretuoti ir apibūdinti tradicines pasakas bei susipažinti su kultūrine įvairove.

Daugiau apie projektą ir prieiga prie projekto rezultatų: https://tik.pixel-online.org/

Projekto lankstinukas lietuvių kalba: https://tik.pixel-online.org/brochure.php

erasmus_healthedu

Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“ dalyvauja tarptautiniame ERASMUS+ KA2 Strateginių partnerysčių projekte „Innovative teaching methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and primary education“ (HealthEDU) (liet. ,,Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme”) (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023196), kaip institucijos naudos gavėja.
Projekto vykdymo laikotarpis 2016 10 01 – 2018 09 30.  Oficialieji projekto partneriai yra 7 institucijos (iš 6 Europos šalių: Lietuvos, Ispanijos, Italijos, Bulgarijos, Graikijos, Turkijos. Projektas koordinuojamas Lietuvos institucijos VšĮ „eMundus“.
 PROJEKTO TIKSLAS: formuoti vaikų, tėvų, įstaigos personalo sveikatai palankios mitybos įpročius bei formuoti teisingą valgymo kultūrą ugdant teigiamas nuostatas ir sąmoningumą, skleidžiant sveikos mitybos ir gyvensenos principus ugdymo įstaigų bendruomenėse, įtraukiant sveikatai palankius patiekalus į vaikų valgiaraščius, bei parengiant vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą, kuri būtų ištestuota per pilotinius mokymus dalyvaujančiose institucijose.
Daugiau nei 70 ugdymo institucijų, naudos gavėjų (apimant visas projekte dalyvaujančias Europos šalis) įsijungė į projektą ir kartu su oficialiais projekto partneriais plėtoja veiklą, dalinasi patirtimi ir gerąja praktika.  Projekto metu siekiama parengti vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą visai ugdymo įstaigos bendruomenei. Bendruomenę, o ypač vaikus, mokyti sveikatai palankios mitybos principų ir valgymo kultūros per tiesioginius interaktyvius užsiėmimus su maisto gaminimu ir degustacija.
Daugiau informacijos apie projekto vykdomą veiklą ir rezultatus galite rasti projekto svetainėje: http://healthedu.emundus.eu/     
Projekto socialinis tinklas (kviečiame jungtis prie bendruomenės ir sekti naujienas bei gerąją patirtį):

https://www.facebook.com/healtheducommunity