Menu Close

th

 

 

 

    Kauno lopšelio – darželio ,,PAGRANDUKAS" ir

eTwinning nacionalinės paramos tarnybos organizuotas ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų forumas                          

„e-Twinning praktika ikimokyklinėse įstaigose“ 

 

Renginys vyko: 2015 m. gegužės 19 d.

Kadangi šiais metais minime 10- ąjį eTwinning programos jubiliejų, maloniai sukvietėme  dalyvauti forume ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, besidominčius tarptautinio bendradarbiavimo galimybėmis ir norinčius išgirsti apie 

eTwinning programos veiklas, ikimokyklinių įstaigų gerąją patirtį, sužinoti ir išbandyti  įvairius internetinius įrankius.

 

 

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems  pranešėjams už gerosios patirties sklaidą ir nuostabius mažųjų projektus eTwinning tarptautinėje programoje. Taip pat nuoširdžiai dėkojame eTwinning programos Nacionalinės paramos tarnybos koordinatorei Violetai Čiuplytei ir Kauno apskrities ambasadorėms – Danguolei Olbutienei ir Laimai Vidauskienei už padrąsinantį žodį ir bendradarbiavimą.

 

Ir žinoma, dėkojame mūsų partneriams : 

Kauno V. Kuprevičiaus pagrindinės  mokyklos bendruomenei ir direktorei Irenai Švėgždienei, 

Kauno kolegijos Ikimokyklinio ugdymo katedros vedėjai Raimondai Sadauskienei, 

UAB Biznio mašinų kompanijai"

 

 

***************************************************************************************

Pranešimų katalogai:

''Kaip eTwinning  projektai praturtina ikimokyklinio ugdymo turinį " Žiūrėti…

Kauno lopšelis – darželis ,,PAGRANDUKAS"  pedagogių komanda: Ilona Šlekienė, Edita Savaniakienė, Daiva Penkauskienė, Jurgita Ramoškienė, Giedrė Elsterienė, Daiva Bobinaitė 

 

"Integralaus ugdymo(si) turinio diegimo geroji patirtis, dalyvaujant eTwinning projektuose"  Žiūrėti…

Marijampolės vaikų lopšelio darželio "RŪTA" pedagogė Lina Seliokienė

 

"Geroji patirtis įgyvendinant eTwinning tarptautinę projektų veiklą"  Žiūrėti…

Kėdainių lopšelio – darželio ,,PASAKA" pedagogė Rasa Simonavičienė

 

"eTwinning projektų įtaka ugdymo kokybės kaitai“  Žiūrėti…

Kauno lopšelio-darželio „GILIUKAS'' pedagogės : Jūratė Balčiūnienė, Vaida Krygerienė

 

"Erasmus IP projektas LaDiva Kretoje"  Žiūrėti…

Kauno kolegija, Justino Vienožinskio menų fakulteto ikimokyklinio ugdymo katedros  studentės: Vaida Bagdonavičienė,  Rūta Nemčinskaitė,  Eglė Rabikaitė.

* Norėtume atkreipti dėmesį, kad pristatymuose yra individualiai parengta autorines teises sauganti medžiaga, tad kataloguose kai kurios nuorodos ar nuotraukos gali būti neveikiančios ar neeksponuojamos dėl suprantamų priežasčių.