Dėl įstaigos darbo vasarą

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 35146 “Dėl ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių veiklos 2018 metų vasarą” lopšelis-darželis “Pagrandukas” 2018 m. liepos mėnesį nedirs (laikinai bus uždarytos visos grupės). Esant būtinybei, pagal tėvų prašymus, vaikai bus nukreipiami į Kauno lopšelį-darželį “Saulutė” (V. Krėvės pr. 56).
Direktorės pavaduotoja ugdymui L. Norvaišienė