eTwinning projektas „I am a Teacher – what‘s Your Superpower? / Aš esu mokytoja – kokios tavo supergalios?“

Pastebėta, kad vaikams yra sunku įvardinti žmonių (tėvų) profesijas. Vaikai vargu ar gali atsakyti, kur jų tėvai dirba, ką jie ten daro. Pokalbiai su vaikais apie profesijas yra labai svarbūs siekiant suprasti, kad visos profesijos yra labai svarbios ir būtinos. Viskas, kas vyksta pasaulyje, tai tik dėl profesijų gausos ir įvairovės. Nepaisant to, kad technologijos vystosi ir visą informaciją galima pasiekti internete, mokytojo vaidmuo tampa vis svarbesnis.

Projekto tikslas: supažindinti vaikus su kiek įmanoma daugiau profesijų.

Uždaviniai :

Skatinti vaikus papasakoti apie profesijas;

Sukurti erdves, skatinti vaikus veikti, žaisti pagal įvairias profesijas;

Aptarti žmogaus profesijų įvairovę;

Tobulinti vaikų komandinio darbo įgūdžius;

Skatinti komunikaciją ir bendradarbiavimą tarp tėvų ir vaikų.

 

Ilona Kondrackienė