Mes – lietuviai. Vasario 16 – oji vaiko akimis

Paroda skirta paminėti vasario 16-osios dieną bei išsiaiškinti, kuo ši diena svarbi Lietuvos tautai,  suburiant šeimas, įtraukiant į netradicinę veiklą, efektyvinant bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais.

Parodos  tikslas – skatinti vaikų netradicinę meninę veiklą,  ugdant vaikų tautiškumą, patriotiškumą, meilę Lietuvai bei formuoti įprotį švęsti šventes; plėtoti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais, dalinantis gerąja patriotiškumo patirtimi savo darželyje.

Veiklų metu vaikai susipažino su Valstybės gimtadienio šventimo būdais ir suprato, kad gimtadienius švęsti galime ir labai kūrybiškai. Vaikams formavosi nuostata, kad švęsti ir sveikinti Lietuvą yra itin svarbus lietuvio bruožas, taip pat suprato savo tautinį tapatumą, suvokė Valstybinės šventės reikšmę, gebėjo įvardinti ją ir tvirtai įvardijo, kad  mes – LIETUVOS vaikai.

 

Mokytojos Inga Kuncaitytė, Jurgita Bloveščiūnienė, Silvija Misiūnaitė, Aistė Lukošiūtė, Ilona Kondrackienė