Projektas “Lietuva mūsų širdyse”

Vasario 10 – 14 dienomis ,,Žiogelio‘‘ ir ,,Boružėlės‘‘ grupių mokytojos, kartu su meninio ugdymo mokytoja bei logopede, organizavo ugdomąjį projektą ,,Lietuva mūsų širdyse‘‘, kuriame dalyvavo grupių ugdytiniai ir jų tėvai.

Projekto metu buvo vykdomos įvairios veiklos, kurių metu buvo ugdomas vaikų tautiškumas, pilietiškumas, skatinama meilė savo kraštui, lavinami ir turtinami  šnekamosios kalbos įgūdžiai. Ugdytiniai sėkmingai įsitraukė į projektą, sužinojo ir įtvirtino savo valstybės pavadinimą, jos simbolius, stengėsi įsiminti vėliavos spalvų eiliškumą ir kiekvienos spalvos reikšmę, aktyviai kartu su tėvais kūrė paukštelius parodai lopšelio – darželio laiptinėje ,,Laisvės paukšeliai‘‘, domėjosi laudies žaidimais bei dainomis.

Projekto organizatorės: Silvija Misiūnaitė, Inga Kuncaitytė, Gražina Paškevičiūtė, Rūtelė Vaikšnorienė, Kristina Buitkutė, Marijona Dranginienė