Projektas ,,Piešiam rankom ir pirštukais”

„Žvirbliukas-1″,  „Aguonėlė”, „Pelėdžiukas-1″ ir „Pelėdžiukas-2″ grupių ankstyvojo amžiaus vaikai dalyvavo virtualiame kūrybiniame projekte ,,Piešiam rankom ir pirštukais”.
Projekto tikslas – įtraukti ankstyvojo amžiaus ugdytinius, jų šeimos narius ir mokytojus į kūrybinį procesą, skatinant kūrybinį aktyvumą bei meninę saviraišką įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais.
Dalyvaudami projekte siekėme stiprinti patyriminės veiklos ryšį su supančiu pasauliu, sudaryti galimybę smulkiosios motorikos lavinimui. Projektas ,,Piešiam rankom ir pirštukais” padėjo aktyvinti ankstyvojo amžiaus vaikų vaizduotę, jutiminio pažinimo procesą. Ugdytiniai įsitraukė į bendrą kūrybą: tepė, štampavo spalvotais dažais tik rankytėmis ir pirščiukais, patyrė gerų emocijų ir džiugių akimirkų dalyvaujant kūrybos procese.
Mokytojos Aistė Lukošiūtė, Giedrė Kalasūnienė, Kristina Balčiūnienė, Rasa Rimašauskienė