Projektas „Ugnis tarp mūsų‘‘

Kauno lopšelio-darželio “Pagrandukas” priešmokyklinių grupių „Žirniukas“ ir „Saulutė“ ugdytiniai,  dalyvauja Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų edukaciniame – kūrybiniame  projekte „Ugnis tarp mūsų“. Projekto organizatoriai – Kauno ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugija ir Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“.

Kovo 28 d. Kauno lopšelyje-darželyje “Pagrandukas” svečiavosi Kauno PGV 3-iosios komandos ugniagesys – gelbėtojas Agnius. Edukacinėje programoje ugniagesys – gelbėtojas supažindino vaikus su ugnies “džinu”, ugniagesio gelbėtojo profesija, naudojama įranga, praplėtė žinias apie gaisrų atsiradimo priežastis bei jų užkirtimo kelią, priminė pagalbos telefoną ir kilus gaisrui reikalingą tikslią informaciją perduodant pranešimą.  Vaikai aktyviai dalyvavo veiklose, atliko praktines užduotis, išlaikė “Jaunojo gelbėtojo egzaminą“ ir džiaugėsi gautais Jaunojo gaisrininko gelbėtojo pažymėjimais.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Dainora Čižinauskienė