Sporto šventė “Sportuokime linksmai”

2019 m. lapkričio 20 d. lopšelio – darželio ,,Pagrandukas” komanda, sudaryta iš priešmokyklinio ugdymo grupės „Saulutė“ vaikų, dalyvavo Kauno lopšelyje – darželyje „Kūlverstukas“ vykusioje  sporto šventėje ,,Sportuokime linksmai“ pagal projektą ,,Norime augti sveiki draugų būry“.

Sporto šventės tikslas – populiarinti Olimpines idėjas priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpe. Kartu su bendraamžiais iš Kauno lopšelių – darželių „Kūlverstukas“, ,,Girinukas‘‘ ir ,,Šarkelė‘‘ vaikai žaidė judriuosius žaidimus ir varžėsi estafetėse. Judrios veiklos metu vaikai pratinosi laikytis garbingo, kilnaus elgesio taisyklių,  siekti tikslo sąžiningai, džiaugiantis įdėtomis pastangomis ir pasiektais rezultatais..

Neformaliojo ugdymo mokytoja Rasa Nislaitytė