Svarbu!

Vadovaujantis Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018-03-07 įsakymu Nr.35-146 „Dėl Kauno ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių veiklos 2018 m. vasarą“  lopšelis-darželis „Pagrandukas“ bus laikinai uždarytas ir nevykdys ugdymo proceso nuo liepos 1 d. iki liepos 31 d.
Liepos mėnesį vaikus priims Kauno m. lopšelis-darželis „Saulutė“ (V. Krėvės pr. 56, tel. : (8 37)  312 033, (8 37)  312 048)
Direktorės pavaduotoja ugdymui L. Norvaišienė