Menu Close

Tarptautinis projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“ International Long-Term Project ,,Child‘s Path To A Beautiful Speech“

Projekto trukmė: 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. birželio 1 d.

Projekto vieta: Kauno lopšelis – darželis ,,Pagrandukas“.
Dalyviai:  grupių „Katinėlis“, „Varpelis“, „Žiogelis“, ,,Ežiukas“ vaikai, tėveliai, ikimokyklinio ugdymo mokytojos, logopedė.

Projekto vykdytojos: logopedė Indrė Ilevičienė ir grupių mokytojos: Egidija  Stonienė, Teresė Radzevičienė, Silvija Misiūnaitė ir Ilona Šlekienė.

Projekto įgyvendinimą koordinavo direktorės pavaduotoja ugdymui Živilė Gadliauskaitė- Mikulskė.

Projekto uždaviniai:

  • naudojant įvairius darbo būdus, siekti sėkmingo vaiko kalbos ir įvairių pažintinių procesų lavinimo ir vystymosi;
  • lavinti vaikų smulkiąją (rankos lavinimas – paruošimas rašymui) ir bendrąją motoriką;
  • padėti vaikams suvokti ir pažinti ( per jų kūrybišką prizmę) spalvų ir garsų pasaulį;
  • siekti glaudaus bendradarbiavimo: tėvai – logopedas – pedagogai.

Rezultatai:

Vaikai:
● sustiprėję vaikų  intelektualiniai pažintiniai procesai, bendroji ir smulkioji motorika;
● geriau artikuliuoja garsus ir džiaugiasi savo pasiekimais;
● geba kūrybiškiau pasakoti, rišliau dėstyti savo mintis;
● išgyveno daug teigiamų emocijų, patyrė sėkmės jausmą, sustiprėjo mokymosi motyvacija.

Pedagogai:
Patobulėjo pedagogų kompetencija:
* ieškant įvairių kūrybiškų ir alternatyvių darbo būdų vaiko ugdyme ir veiklose;
* naudojant kalbos modelį pagal vaiko amžių, poreikius, interesus ir lūkesčius.

  Tėvai:

  • daugiau sužinojo apie žaidimus, skirtus lavinti smegenų kairiojo ir dešiniojo pusrutulių veiklos funkcijoms gerinti, aktyvinančius vaikų bendrąją ir smulkiąją motoriką, kalbinio kvėpavimo, kalbos padargų artikuliacijos ir girdimojo suvokimo lavinimo įtaką vaikų kalbai, pažintiniams procesams.
  • pasinaudodami pedagogių siūloma veikla, namuose galėjo su vaiku atlikti įvairius lavinamuosius žaidimus – pratimus.

Eidami projekto žingsniais, kartu mažais žingsneliais vedėme vaikus į gražią kalbą: