Civilinės saugos ir priešgaisrinės pratybos

2019 m. birželio  6  d. Kauno lopšelyje- darželyje „Pagrandukas“ vyko civilinės saugos ir priešgaisrinės pratybos. Jų tikslas – praktiškai atlikti vaikų bei personalo evakuaciją, mokyti saugiai elgtis darželyje kilus gaisrui. Darbuotojai su vaikais pagal evakuacijos planą išėjo iš darželio ir susirinko nurodytoje vietoje toliau nuo pastato.

Evakuacija vyko sklandžiai. Šios pratybos parodė, jog lopšelio-darželio „Pagrandukas“ bendruomenė yra organizuota ir kilus pavojui sugeba tiksliai vykdyti nurodymus.