Kauno lopšelio – darželio „Pagrandukas“ vasaros stovykla „PAŠĖLUSI VASARA“

2019 m. birželio 10 – 14 d. vyko vasaros stovykla “Pašėlusi vasara”. Pirmą stovyklos dieną (pirmadienį) darželio ugdytiniai kartu su savo auklėtojomis turėjo edukacinę – pažintinę išvyką į Birštono miestą. Vaikai susipažino su kurortinio miesto apylinkėmis ir jo teikiamomis sveikatą stiprinančiomis procedūromis: ragavo įvairius sveikatai naudingus ir ją stiprinančius mineralinius vandenis, vaikščiojo basomis įvairių paviršių taku, aktyviai judėjo ir buvo gryname ore.

Antrąją dieną (antradienis) lopšelio – darželio teritorijoje “išdygo” palapinių miestelis – “Staigmenų šalis”, kuriame vaikai kūrė, improvizavo, tyrinėjo ir bendravo tarpusavyje.

Trečiadienį – “Neptūno diena”, tai žaidimai, įvairios veiklos ir pramogos su vandeniu.

Ketvirtadienį – “Spalvų diena”, kurios metu visi lopšelio – darželio vaikai realizavo savi idėjas ir spalvino netradiciniu būdu ant įvairių medžiagų iškarpų ar nenešiojamų drabužių, o priešmokyklinės grupės „Žirniukas“ ugdytiniai sutiko Kauno paveikslų galerijoje, edukacinėje programoje „Kiaurai popierius“. Vaikai susipažino su legendiniu Kauno popieriaus fabriku, gaminusiu lietuvišką produkciją beveik 70 metų, sužinojo kaip atsirado popierius, išbandė popieriaus lankstymo meną – origamį.

Penktoji diena – stovyklos uždarymas – “Muzikos garsai”, kurios metu vaikai turėjo galimybę susipažinti su netradiciniais muzikos instrumentais bei lopšelio – darželio kieme stovinčiais lauko instrumentais.

Vasaros stovyklos akimirkos: