Menu Close

PROJEKTAS ,,Judu, kalbu, dainuoju“

Projekto dalyviai: „Ežiuko“, „Varpelio“, ,,Nykštuko“ ir „Žiogelio“ grupių vaikai ir mokytojos, logopedė Indrė Ilevičienė, meninio ugdymo mokytojos Rasa Nislaitytė,  Kristina Buitkutė. Projekto įgyvendinimą koordinavo direktorės pavaduotoja ugdymui Živilė Gadliauskaitė- Mikulskė.

 Projekto tikslas: remiantis humanistinės ikimokyklinio ugdymo politikos nuostatomis lavinti vaikų kalbos ir kalbėjimo, bendrosios ir smulkiosios motorikos bei muzikinius gebėjimus.

Projekto uždaviniai:

  • siekti sėkmingo vaiko kalbos ir kalbėjimo lavinimo, atliekant klausos dėmesio, foneminio suvokimo, garsinės analizės ir sintezės, logopedinės ritmikos, taisyklingo kalbinio kvėpavimo pratybas;
  • lavinti vaikų bendrąją motoriką, pasitelkiant pagrindinių raumenų grupių-nugaros, pilvo, viršutinių ir apatinių galūnių stiprinimo, koordinacijos ir pusiausvyros pratimus;
  • atliekant įvairius kūrybinius darbelius lavinti vaikų smulkiąją motoriką;
  • muzikinio lavinimo metu apjungti logopedinės ritmikos, taisyklingo kalbinio kvėpavimo bei judesio elementus.

Refleksija

Sėkmingai buvo lavinami vaikų kalbos ir kalbėjimo įgūdžiai. Patobulėjo vaikų bendroji ir smulkioji motorika. Žaisdami, sistemingai parinktus logopedinės ritmikos, judesio, muzikinius žaidimus, vaikai įgijo geresnius kalbinio kvėpavimo, ritmo pajautimo, koordinacijos, pusiausvyros gebėjimus. Sustiprėjo pagrindinės raumenų grupės, koordinacija, pusiausvyra. Vaikai patyrė teigiamų emocijų, sėkmės pojūtį.

Pavyko kūrybiškai apjungti muzikinio  lavinimo, logopedinės ritmikos, taisyklingo kalbinio kvėpavimo bei judesio elementus.

  

 

Projekto trukmė: 2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. kovo 1 d. Projektinei veiklai buvo skiriamos 24 valandos.

Parengė:

Logopedė  Indrė Ilevičienė,

Meninio ugdymo  mokytoja  Rasa Nislaitytė,

Meninio ugdymo  mokytoja Kristina Buitkutė,

Projekto įgyvendinimą koordinavo direktorės pavaduotoja ugdymui Živilė Gadliauskaitė- Mikulskė.