Menu Close

Respublikinis projektas „Žaidžiame meną“

2022 m. sausio – gegužės mėn.  „Katinėlio“ gr. vaikai su mokytojomis dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Žaidžiame meną”, kurį organizavo Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“.

Projekto tikslas – paskatinti pedagogus kurti integruotas terapines menines veiklas, kuriose kiekvienas ugdytinis bus išgirstas, žais, improvizuos, išjaus, džiaugsis, liūdės, pieš, šoks, gros, dainuos, kalbės, bendradarbiaujant meninio ugdymo mokytojams, pedagogams.

Projekto veiklomis buvo siekiama sudominti pedagogus ir vaikus meno terapija ir naratyviniu ugdymu, kūrybiškai ir prasmingai praturtinant ugdomąjį procesą STEAM veiklomis. Projekto metu žaidžiant vaikai išbandė įvairias meninės veiklos formas, lavino saviraišką, pasitikėjimą savimi, ugdė komunikacinius gebėjimus ir vidinės pusiausvyros jausmą.

Įgyvendintos projekto veiklos atspindėjo vaiko kūrybinį ir improvizacinį procesą, kurio rezultatas – laimingas, kuriantis, žaidžiantis meną vaikas.

 

 

Mokytojos Rasa Nislaitytė, Dainora Čižinauskienė