Projektas „Emocijų karuselė”

„Kai turite reikalų su žmonėmis,

atminkite, kad žmonės tai ne logikos sutvėrimai, tai emocijų sutvėrimai“.

(Dale’as Carnegie)

Ikimokykliniame amžiuje vyksta sparti vaiko emocinė raida. Kiekvieną dieną vaikus tiek darželyje, tiek namuose lydi daugybė skirtingų emocijų. Šiame amžiaus tarpsnyje patirtos emocijos ir įgyti gebėjimai jas reikšti bei kontroliuoti, lemia tolimesnį vaiko gyvenimą. Nuo įgytos patirties ikimokykliniame amžiuje priklauso, kaip vaikas reikš emocijas mokykloje, gyvenime, kaip jis jausis matydamas šalia esančio žmogaus negatyvias ar džiugias emocijas, ar vaikas nebijos reikšti savo emocijų ir suvoks, kad pykti, nerimauti ar liūdėti yra normalu.

Projekto tikslas: Ugdytiniai stengsis teisingai įvardinti emocijų pavadinimus, ugdys emocinius gebėjimus, savireguliaciją bei empatiją.

Dvi savaites priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai, tėvai bei pedagogai vykdė emocinį projektą. Gilinome ir įtvirtinome turimas žinias apie pagrindines  emocijas: laimingas, liūdnas, piktas, išsigandęs, nustebęs. Vyresni vaikai susipažino su platesne emocijų palete: draugiškas, pavargęs, drąsus, pavydus, susigėdęs, susimastęs. Vaikai atpažino ir gebėjo reguliuoti savo emocijas ir jausmus skirtingose situacijose bei suprato kaip tai veikia jų elgesį, priėmė savo emocijas ir tinkamai išjautė krizinėse situacijose. Ugdytiniai gebėjo tinkamai bei empatiškai sureaguoti į kito vaiko emocijas.

Smagu pasidžiaugti, kad emocinė tema visuomet buvo, yra ir bus ypač aktuali ne tik patiems mažiausiems, tačiau ir vaikų tėvams. Krizių įveikimų būdai, pykčio paleidimo „dirbtuvės“ gali išmokyti lengvai išjausti emociją ir ją tinkamai paleisti čia ir dabar, o ne kauptis ir didėti kaip burbului, kuris sprogsta itin skausmingai.

Tariame ačiū visiems dalyvavusiems, tikime, kad projektas atnešė daug naudos bei įvairių emocijų.

 

 

Mokykime vaikus jiems suprantama kalba. Mokomasis filmukas „Emocijų karuselė“ – nuoroda į filmuką  –  https://www.youtube.com/watch?v=_GH8iIU0fLw

Visos projekto akimirkos štai čia → https://www.storyjumper.com/book/read/101660576/iloko2017

Smagaus ir emocionalaus žiūrėjimo!

 

Ilona Kondrackienė, Inga Kuncaitytė, Aistė Lukošiūtė, Silvija Misiūnaitė, Jurgita Bloveščiūnienė

Respublikinio projekto „Lietuvos Mažųjų žaidynės 2021“ I etapas

„Lietuvos mažųjų žaidynės“– didžiausias šalyje ikimokyklinio ugdymo vaikams skirtas fizinio aktyvumo projektas, kuriuo siekiama didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

I etapo Žaidynių pagrindas – nuotoliniai užsiėmimai, kuriose pateikiamos fizinio aktyvumo užduotys, judėjimo ir socialinius įgūdžius lavinančios estafetės. Visos užduotys yra skirtos visapusiškam vaikų fizinių savybių lavinimui. Mūsų darželis šiame projekte dalyvauja jau 7 metai.

Akimirkos iš 1 savaitės nuotolinių užsiėmimų:

Mokytoja Rasa Nislaitytė

Mano Lietuva. Vasario 16 -oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-oji -tai viena svarbiausių datų  mūsų šalies istorijoje, kuri mena lietuvių tautos drąsą ir ryžtą gyventi laisvai ir savarankiškai. Šiai dienai skirtą šventinį rytmetį ,,Žirniukas“ grupės vaikai su mokytojomis minėjo vasario 15d.

Su šventiška nuotaika visi kartu giedojome Lietuvos himną. Smagiai vaikai sukosi žaisdami lietuvių liaudies žaidimus-ratelius.  Susiskirstę į tris komandas pagal vėliavos spalvas, ugdytiniai keliavo po Lietuvą linksmoje viktorinoje „Ką žinai apie savo šalį?“. Prisiminė valstybės simbolius, miestus,  įžymias vietas, sprendė rebusus. Savo atliekamas dainas, mojuojant rankose pačių darytomis vėliavėlėmis, iš visos širdies skyrė – LIETUVAI.

Prisijungėme ir  prie Akcijos ,,Lietuvos vaikai sveikina Lietuvą skambindami varpais“- skambinant muzikos instrumentais lauke:

                                                     Mokytojos Dainora Čižinauskienė, Vita Braziulienė

Globojame paukštelius

Paukščių globa žiemą – tai ne vien malonumas atliekant gerą darbą, bet ir puiki galimybė iš arčiau pažinti mūsų krašte žiemojančius paukščius. ,,Katinėlio” ir ,,Žirniuko” grupių ugdytiniai pažino žiemojančius paukštelius, klausėsi pasakojimų, žiūrėjo filmukus, darė įvairius kūrybinius darbelius. Vaikai sužinojo kuo minta paukšteliai, suprato, kaip jiems sunku išgyventi žiemą, kai už lango šalta ir nėra ko lesti. Todėl nutarėme jais pasirūpinti, pagamindami lesyklėles iš įvairių antrinių žaliavų, jas pakabinome įvairiose darželio kiemo vietose: ant medžių bei krūmų. Kiekvieną dieną ugdytiniai beria į lesyklėles trupinėlių, saulėgrąžų sėklų, kurių parūpina ugdytinių tėveliai. Tokiu būdu vaikai mokosi gerumo, atsakingumo ir pareigingumo.

Mokytojos Dainora Čižinauskienė, Egidija Stonienė, Vilma Acė

Mes – lietuviai. Vasario 16 – oji vaiko akimis

Paroda skirta paminėti vasario 16-osios dieną bei išsiaiškinti, kuo ši diena svarbi Lietuvos tautai,  suburiant šeimas, įtraukiant į netradicinę veiklą, efektyvinant bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais.

Parodos  tikslas – skatinti vaikų netradicinę meninę veiklą,  ugdant vaikų tautiškumą, patriotiškumą, meilę Lietuvai bei formuoti įprotį švęsti šventes; plėtoti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais, dalinantis gerąja patriotiškumo patirtimi savo darželyje.

Veiklų metu vaikai susipažino su Valstybės gimtadienio šventimo būdais ir suprato, kad gimtadienius švęsti galime ir labai kūrybiškai. Vaikams formavosi nuostata, kad švęsti ir sveikinti Lietuvą yra itin svarbus lietuvio bruožas, taip pat suprato savo tautinį tapatumą, suvokė Valstybinės šventės reikšmę, gebėjo įvardinti ją ir tvirtai įvardijo, kad  mes – LIETUVOS vaikai.

 

Mokytojos Inga Kuncaitytė, Jurgita Bloveščiūnienė, Silvija Misiūnaitė, Aistė Lukošiūtė, Ilona Kondrackienė

Užgavėnių personažų kaukių nuotraukų paroda „Užgavėnių kaukės 2021“

Užgavėnės – tai slenkstis tarp nueinančios žiemos ir ateinančio pavasario. Ši šventė simbolizuoja žiemos išvarymą, žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu.

Parodos tikslas – skatinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą bei išradingumą kuriant Užgavėnių kaukes. Smagu pasidžiaugti, kad ugdytinių tėveliai labai gausiai įsitraukė į parodą, gamino kaukes namuose su savo mažaisiais. Kaukės sukurtos naudojant įvairias technikas bei priemones. Truputį anksčiau, bet triukšmingai, griausmingai ir džiugiai išlydėjome žiemą ir atšventėme Užgavėnes grupėje. Muzikavome įvairiais instrumentais, šokome, dainavome.

Tariame AČIŪ „NYKŠTUKO“ grupės tėveliams už bendradarbiavimą!

Mokytojos Ilona Kondrackienė ir Kristina Balčiūnienė

VIDEO:  Užgavėnės 2021

Projektas ,,Piešiam rankom ir pirštukais”

„Žvirbliukas-1″,  „Aguonėlė”, „Pelėdžiukas-1″ ir „Pelėdžiukas-2″ grupių ankstyvojo amžiaus vaikai dalyvavo virtualiame kūrybiniame projekte ,,Piešiam rankom ir pirštukais”.
Projekto tikslas – įtraukti ankstyvojo amžiaus ugdytinius, jų šeimos narius ir mokytojus į kūrybinį procesą, skatinant kūrybinį aktyvumą bei meninę saviraišką įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais.
Dalyvaudami projekte siekėme stiprinti patyriminės veiklos ryšį su supančiu pasauliu, sudaryti galimybę smulkiosios motorikos lavinimui. Projektas ,,Piešiam rankom ir pirštukais” padėjo aktyvinti ankstyvojo amžiaus vaikų vaizduotę, jutiminio pažinimo procesą. Ugdytiniai įsitraukė į bendrą kūrybą: tepė, štampavo spalvotais dažais tik rankytėmis ir pirščiukais, patyrė gerų emocijų ir džiugių akimirkų dalyvaujant kūrybos procese.
Mokytojos Aistė Lukošiūtė, Giedrė Kalasūnienė, Kristina Balčiūnienė, Rasa Rimašauskienė

eTwinning projektas „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaizduotės stimuliavimui ypatingai reikšmingos kasdieninės jutiminės patirtys bei kuriamos žaismės ar netikėtumo situacijos. Šio projekto metu kasdieninėje vaikų veikloje buvo kuriamos netikėtos situacijos naudojant veidrodžius, šešėlius, apšvietimą, spalvas.

Projekto tikslas – ugdyti vaiko intelektualinius bei kūrybinius gebėjimus leidžiant pasireikšti pačiam vaikui, naudojant veidrodžius, šešėlius, šviesos stalus, įvairų apšvietimą (žibintuvėlius, lempas, žvakes).

Veiklos buvo organizuojamos ne tik patalpoje, bet ir lauke (šešėlių stebėjimas, pasivaikščiojimas darželio teritorijoje vakare su žibintuvėliais ir kt.)

Projektas vyko 2021 m. sausio mėnesį. Atlikome siūlomas veiklas:
Pirma savaitė: veidrodiniai atspindžiai.
Antra savaitė: šešėlių žaismas.
Trečia savaitė: spalvų ir šviesų karalystė.
Ketvirta savaitė: projekto apibendrinimas Twinspace erdvėje.

Mokytoja Ilona Kondrackienė

Respublikinis projektas „Pajudėkime kitaip“

Projekto tikslas – ugdyti įprotį sportuoti su inovatyviomis priemonėmis, formuoti pozityvų požiūrį į aktyvią gyvenseną, skatinti garbingo varžymosi idėją. Stiprinti vaikų fizinę sveikatą, naudojant inovatyvias, netradicines priemonės.

Grupėse, lauke ir kitose aplinkose vaikai atlikto įvairias fizinio aktyvumo veiklas, kuriose galėjo laisvai judėti, veikti; pasitelkiant netradicines (fizinio ugdymo priemones ir idėjas) buvo sudarytos sąlygos vaikams ugdytis problemų sprendimo, mokėjimo mokytis, fizinio aktyvumo ir kt. įgūdžius bei gebėjimus.

Daugiausia sportinės veiklos vyko grupės aplinkoje. Bokštelių pagalba pasižymėjome įvairias ribas – „ledo arena“, estafetės. Kilimėlių pagalba, vaikai čiuožinėjo „ledo arenoje“, tuomet žaidė ledo ritulį, naudodami lazdas ir lengvą kamuolį. Ypač smagu buvo aktyviai šokinėti per kliūtis, bei masažuoti padus, einant per virvę. Didelio vaikų susidomėjimo ir smagumo sulaukė bokso kriaušė, visi norėjo išbandyti savo jėgas ir „išsikrauti“. Aktyviai sukome lankus, bandėme sukti ir ant rankos, tačiau treniruotis reikia dar ir dar. Su kamuoliais žaidėme įvairius judriuosius žaidimus. Naujoji sportinė priemonė – kamuolys gėlė – patraukė visų vaikų dėmesį. Kuo smarkiau kamuolys sviedžiamas, tuo didesnė galimybė, kad išsiskleis gėlė. Vieną popietę paskyrėme įvairių statinių kūrybai iš didelių kaladžių. Puiki veikla, reikalaujanti daug fizinės ištvermės.

Mokytoja Ilona Kondrackienė

Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija…“

Kiekvienais metais Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ bendruomenė dalyvauja pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje 1991 m. sausio 13-osios įvykiams paminėti, pagerbti  Sausio 13-osios didvyriams,  kurių atminimas gyvas, ir kuriems turime būti dėkingi už tai, kad šiandien esame laisvi.

8 val.  ryto uždegėme atminties žvakutes ir kartu su vaikučiais gaminome neužmirštuolių žiedelius, norėdami parodyti, kad neužmiršome laisvės gynėjų.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos