Menu Close

Kauno miesto ir Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų metodinis renginys

,,Sveikatos stiprinimo ir ugdymo praktikos patirtys“

 2020 m. spalio 08 d.

Renginio nuostatai: Sveikatos stiprinimo ir ugdymo praktikos patirtys nuostatai

Renginio PROGRAMA: Sveikatos stiprinimo ir ugdymo praktikos patirtys programa

PRANEŠIMAI:

  • „Sveikatos stiprinimo patirtys, dirbant nuotoliniu būdu“, Terėsė Radzevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Inga Kuncaitytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Dainora Čižinauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Rasa Nislaitytė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė, Egidija Stonienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, Kauno l/d „Pagrandukas“.

 

 

METODINIO RENGINIO PAŽYMA: PA-000394