Menu Close

2024

Trys Karaliai atkeliavo

Projektas „Mažoj širdelėj visa Lietuva 2024“

Renginys poezijos mylėtojams „Pavasari, ačiū, kad sugrįžai“

Žiemos olimpiados 2024 atidarymas 

Virtuali fotografijų paroda „Užgavėnių barškalai ir kaukės“

Kūrybinių darbų paroda „Piešiu Lietuvą 2024“

Pilietinė iniciatyva pergalės šviesa

 

 

 

 

 

 

 

Kauno miesto ir Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų metodinis renginys

,,Sveikatos stiprinimo ir ugdymo praktikos patirtys“

 2020 m. spalio 08 d.

Renginio nuostatai: Sveikatos stiprinimo ir ugdymo praktikos patirtys nuostatai

Renginio PROGRAMA: Sveikatos stiprinimo ir ugdymo praktikos patirtys programa

PRANEŠIMAI:

  • „Sveikatos stiprinimo patirtys, dirbant nuotoliniu būdu“, Terėsė Radzevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Inga Kuncaitytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Dainora Čižinauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Rasa Nislaitytė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė, Egidija Stonienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, Kauno l/d „Pagrandukas“.

 

 

METODINIO RENGINIO PAŽYMA: PA-000394