Menu Close
Kauno lopšelis-darželis ,,Pagrandukas” 2013 m. birželio mėnesį atliko Vartotojų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis tyrimą (apklausa raštu ir internetinėje erdvėje).
Vadovaujantis “Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso skaičiavimo metodika”, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339, apskaičiuotas VPI lygus 85,3. Nustatytas mažiausias vartotojų pasitenkinimas pastato išore (66,4 %), baldų patogumu ir ergonomiškumu (66,3 %), papildomų būrelių, kolektyvų, kuriuose vaikas gali ugdytis, skaičiumi (67,3 %), sudarytomis sąlygomis vaikų komfortui (71,3 %).