SKELBIMAS

Paskelbta Kauno lopšelio – darželio “Pagrandukas” direktorės Vidos Bakutienės 2019 metų veiklos ataskaita: Pagrandukas 2019 m. vadovo ataskaita

Bendruomenė gali teikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo lopšelio – darželio tarybos pirmininkui Aurimui Stankūnui iki š.m. sausio 30 dienos.